Skip to main content
Uge 27, 2010

Det gennemsnitlige alkoholforbrug i Grønland er aftaget, og drikkemønsteret er under forandring

Grønland drikker mindre

Grønland er et land i forandring både når det handler om levevilkår og livsstil. Mange livsstilsfaktorer har ændret sig, og en af disse er forbruget af alkohol. Fra begyndelsen af 1960'erne til begyndelsen af 1990'erne var forbruget af alkohol højere end i Danmark, men siden 1993 har de to lande ligget på omtrent samme niveau.

Alkoholforbruget i Grønland målt ved importen faldt drastisk fra 1987 til 1993 og har siden 2000 igen været lidt faldende, mens forbruget i Danmark er uændret. To befolkningsundersøgelser fra henholdsvis 1993-1994 og 2005-2009 viser, at der er blevet lidt flere mænd, der slet ikke drikker alkohol, og at mænd gennemsnitligt drikker lidt mindre nu end i 1993-1994. Kvinder drikker den samme mængde alkohol, når man sammenligner de to undersøgelser.

Drikkemønstret har ændret karakter

Andelen blandt grønlandske mænd, der har drukket mere end 5 genstande ved en enkelt lejlighed inden for den seneste måned (rusdrikning), er faldet fra 52 % til 41 % (p<0,001). For kvinder ligger andelen på 26 % i begge undersøgelser, jf. figuren. Disse tal kan desværre ikke sammenlignes med Danmark, da der er brugt andre spørgsmål i de danske Sundheds- sygelighedsundersøgelser. Men en undersøgelse blandt skolebørn i Europa og Nordamerika fra 2005-2006 viste, at danske 15-årige drak mere end de grønlandske jævnaldrende. Specielt blandt drengene, hvor 37 % af de danske drenge drak mindst en gang om ugen, mens det tilsvarende var 11 % for de grønlandske drenge. Blandt pigerne var der ligeledes forskel, idet 26 % af de danske piger mod 13 % af de grønlandske piger drak mindst en gang ugentlig. Blandt de 40 lande, som deltager i undersøgelsen, ligger danske unge på en førsteplads når det kommer til hvor mange 15-årige, der har været beruset mindst to gange. Grønland derimod kan man finde langt nede på listen på en 10. plads.

Andelen af mænd og kvinder over 18 år i de to befolkningsundersøgelser fra 1993-1994 og 2005-2009 som jævnligt (mindst hver måned) drikker mere end 5 genstande ved samme lejlighed. 1993-1994, N=1148; 2005-2009, N=2177.

Høje afgifter og folkesundhedsprogram

En del af forklaringen på den gunstige ændring i forbrugsmønsteret for alkohol blandt mænd i Grønland er det store fokus, den grønlandske regering har sat på alkoholmisbrug og de helbredsmæssige skadevirkninger af alkohol. Der er indført store afgifter på alkohol og senest blev afgiften omlagt og hævet i 1992. Dette kan meget vel forklare en stor del af faldet i det samlede forbrug. Det grønlandske folkesundhedsprogram, Inuuneritta, spiller også en vigtig rolle og har medvirket til at den grønlandske befolkning har en stigende forståelse af og åbenhed om alkoholmisbrug som et uønsket fænomen. Den grønlandske befolkning støtter op om Inuunerittas temaer og en undersøgelse har vist, at befolkningen vurderer alkohol, vold og overgreb som klart de vigtigste af folkesundhedsprogrammet temaer. Grønlandske kvinder drikker mindre end mænd, men det er tankevækkende at den forebyggende indsats overfor alkohol ikke har haft nogen effekt på kvindernes drikkemønster.

Redaktionen afsluttet: 07.07.2010