Skip to main content
Uge 27, 2008

Alkohol øger måske risikoen for at udvikle allergi

Allergi og alkohol

Alkoholforbruget har sandsynligvis indflydelse på, om man udvikler luftvejsallergi. Det viser en ny undersøgelse, som omfatter knap 6000 kvinder mellem 20 og 29 år.

Allergi skyldes et komplekst samspil mellem arv og miljø, men man ved relativt lidt om, hvad der påvirker risikoen for at udvikle allergi. Mellem 10 og 40 % af verdens befolkning lider af en eller anden form for allergi, og de sidste årtier har der været en stigning i udbredelsen i en række vestlige lande, herunder Danmark.

Undersøgelsen skelner mellem to typer af luftvejsallergi, den årstidsbestemte allergiske snue (som fx kan udløses af græs- og pollenallergi) og den ikke-årstidsbestemte allergiske snue (som fx kan udløses af husstøvmideallergi). Kvinderne er i gennemsnit blevet fulgt 8 år efter studiets start i 1991 og ved afslutningen i 2003 havde 9% af kvinderne udviklet årstidsbestemt allergi og 14% havde udviklet ikke-årstidsbestemt allergi. Kvinder, som drikker over 14 genstande om ugen har 80 % større risiko for at udvikle ikke-årstidsbestemt allergi sammenlignet med kvinder, som drikker mindre end en enkelt genstand om ugen. Derimod var der ingen sammenhæng mellem alkohol og risikoen for at udvikle årstidsbestemt allergi. Resultaterne tyder derfor på, at det er forskellige årsager, der knytter sig til de to allergityper.

Sammenhæng mellem alkoholindtag og risiko for ikke-årstidsbestemt allergi

Antal genstande pr. uge

Sammenhæng mellem alkoholindtag og risiko for årstidsbestemt allergi

Antal genstande pr. uge

Undersøgelsen som Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet har gennemført i samarbejde med Kræftens bekæmpelse viser også, at den genetiske arv har stor betydning for, om kvinder udvikler allergi. Kvinder af forældre med astma har mere end dobbelt så stor risiko for at få allergi, sammenlignet med kvinder der ikke har astma i familien. Værst ser det ud for de kvinder, der både har forældre med astma, og som drikker over 14 ugentlige genstande. De har mere end seks gange så stor risiko for at få ikke-årstidsbestemt allergi, end kvinder der drikker under en genstand, og ikke har forældre med astma.

Vil du læse mere?

Find artiklen her

Redaktionen afsluttet: 02.07.2008