Skip to main content
Ugens tal, uge 26

Mange unge savnede ikke alkohol under coronakrisen

Til gengæld savnede de deres venner. Det viser ny rapport om de 15-20-åriges alkoholvaner, mentale sundhed og kontakt til venner og familie under nedlukningen.

Danmark er ved at lukke helt op igen, sommerferien står for døren, og mange unge er igen begyndt at mødes og holde fester.

Men ser man tilbage på nedlukningen, var der mange unge, der slet ikke savnede alkohol.  Det viser en ny rapport om de 15-20-åriges alkoholvaner, mentale sundhed og kontakt til venner og familie under første nedlukning.

Rapporten viser også, at de unge drak meget mindre alkohol, end de plejer.

62 procent af pigerne og 46 procent af drengene angiver, at de drak mindre eller meget mindre efter nedlukningen, mens 22 procent af pigerne og 18 procent af drengene angiver, at de slet ikke drak under nedlukningen.

”Vi ved, at unge primært drikker i sociale sammenhænge, når de er sammen med venner eller fester. Derfor er det heller ikke så overraskende, at de drak mindre under nedlukningen, hvor de ikke havde mulighed for at mødes i større grupper. Men dét, der måske er lidt overraskende, er, at mange af de unge, vi har talt med, fortæller, at de faktisk ikke har savnet at drikke alkohol. Dét, de har savnet, er det sociale og at være sammen med vennerne,” siger undersøgelsens projektleder, akademisk medarbejder Veronica Pisinger.

”Det er derfor interessant, om denne her pause fra fester og sociale sammenkomster kommer til at have en betydning for de unges alkoholforbrug på længere sigt,” siger hun.

Rapporten bygger på data fra 11.500 unge, der besvarede et spørgeskema, samt interviews med 19 unge i alderen 15-20 år.

Onlinemøder og ensomhed

Mange unge mødtes oftere med deres venner online under nedlukningen, end de gjorde før nedlukningen. Men ifølge rapporten oplevede en del, at det ikke dækkede deres sociale behov. Tværtimod oplevede de onlinemøderne som en udfordring.

”Nogle af de unge, vi har interviewet, beskriver en ensomhedsfølelse, når de loggede af efter en onlinesamtale – en følelse, som de ikke har haft, når de er taget hjem efter fysisk at have været sammen med vennerne,” siger Veronica Pisinger.

Mange unge havde oftere symptomer på dårlig mental sundhed sammenlignet med før nedlukningen. Det gjaldt særligt pigerne, ligesom over halvdelen af alle unge, både drenge og piger, følte sig enten oftere eller meget oftere irritable, ensomme og/eller isolerede under nedlukningen.

Rapporten bygger på udvalgte resultater fra undersøgelsen ’Sammen – hver for sig’. Der er stadig data fra undersøgelsen, der ikke er anvendt, hvilket giver mulighed for at lave flere dybdegående analyser af, hvordan de unge tacklede krisen.

”Vi arbejder videre med materialet og stiller det også gerne til rådighed for andre forskere, så det er muligt at belyse endnu flere facetter af krisens betydning for de unges trivsel og hverdagsliv,” siger Veronica Pisinger.

Kontakt

Projektleder og akademisk medarbejder Veronica Pisinger, telefon 65 50 77 48, e-mail: vepi@sdu.dk, og professor og forskningsansvarlig på undersøgelsen ’Sammen – hver for sig’ Janne Tolstrup, telefon 65 50 77 35, e-mail: jest@sdu.dk, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Vil du vide mere?

Rapport

Redaktionen afsluttet: 01.07.2021