Skip to main content
Uge 26, 2019

Ny rapport om spædbørns motoriske udvikling

Data fra næsten 17.000 spædbørn giver indblik i, om danske babyer udvikler sig motorisk, som de skal

I langt de fleste tilfælde udvikler spædbørn sig motorisk, som de skal, men der er også børn, hvor der er tegn på en forsinket motorisk udvikling.

En ny rapport viser, at omkring 10 procent af alle spædbørn i 8-10-månedersalderen får en bemærkning i deres journal af sundhedsplejersken. En bemærkning dækker typisk over, at barnet endnu ikke kan sidde selv eller ikke lægger an til at kravle eller rejse sig.

Det er Statens Institut for Folkesundhed og Databasen Børns Sundhed, der står bag rapporten. Den tager udgangspunkt i sundhedsplejerskers observationer af 16.686 spædbørn, der er født i 2017.

”Det lyder måske af meget, når 10 procent af alle spædbørn får en bemærkning til deres motoriske udvikling, men vi forventer, at de fleste børn udvikler sig normalt og måske bare er lidt længere tid om det end gennemsnittet. Dog er det stadig vigtigt at følge de små børns motoriske udvikling, fordi forsinket udvikling kan hænge sammen med andre udviklingsproblematikker, tegn på sygdom eller manglende stimulation,” siger Trine Pagh Pedersen, Statens Institut for Folkesundhed, der er projektleder på Databasen Børns Sundhed.

Sundhedsplejersker i 33 kommuner har bidraget til rapporten med at indsende data fra deres journaler.

Tidligtfødte får oftere en bemærkning

Det er især børn, der er født før uge 37, der har fået en bemærkning i deres journal. Det gælder også børn, der født med lav fødselsvægt eller flerfødte, det vil sige tvillinger og trillinger.

”Vi ser også, at spædbørn, der allerede har en bemærkning i deres journal til andre problematikker for eksempel søvn eller sprog og pludren, oftere får en bemærkning til motorisk udvikling,” siger Trine Pagh Pedersen.

Vejleder og rådgiver familien

Når sundhedsplejersken observerer tegn på forsinket motorisk udvikling, rådgiver hun familien og noterer i dén journal, der følger barnet det første leveår, at hun har observeret noget, som vækker bekymring, eller som kræver ekstra indsats eller et opfølgende besøg. Her kan hun eksempelvis aflægge flere besøg, henvise til en børnefysioterapeut, ergoterapeut eller familiens praktiserende læge.

Sundhedsplejen i de 33 kommuner, der har bidraget til undersøgelsen, får efterfølgende en såkaldt kommunerapport tilsendt fra Statens Institut for Folkesundhed og Databasen Børns Sundhed med information om, hvordan det forholder sig med motorikken blandt spædbørn i netop deres kommune.

Kontakt

Projektleder Trine Pagh Pedersen, telefon 65 50 78 85, e-mail: tppe@si-folkesundhed.dk, Statens Institut for Folkesundhed, SDU, og formand for Databasen Børns Sundhed, fagchef for sundhedsplejen i Brøndby Kommune, Pia Rønnenkamp, telefon 23 64 72 94, e-mail: piron@brondby.dk.

Vil du læse mere?

Se rapporten her

Redaktionen afsluttet: 26.06.2019