Skip to main content
Uge 26, 2010

Danske skoleelever, indvandrere og efterkommere: De fleste trives godt men de har forskellige problemer

Sundhed og trivsel blandt børn og unge

De fleste børn og unge trives godt og er sunde og raske. Det gælder både indvandrere, efterkommere og danske. Men de tre befolkningsgrupper har forskellige problemer.

Hos pigerne er der især blandt efterkommere (født i Danmark af ikke danske forældre) en meget høj andel, som har symptomer hver dag: 37 % mod 26 % blandt de etnisk danske piger. Det er symptomer som hovedpine og nedtrykthed, som er med til at nedsætte livskvalitet og indlæring. Hos drengene er der især blandt efterkommere alt for mange overvægtige: 17 % mod 10 % blandt de etnisk danske drenge.

De forskellige grupper har også meget forskellig profil mht. risikoadfærd: Danske børn og unge drikker mere end andre børn og unge i Europa. Blandt 15-årige etnisk danske er det fx. 65 % af drengene og 62 % af pigerne, der har prøvet at rusdrikke inden for måned. At rusdrikke vil sige at drikke mindst fem genstande hurtigt efter hinanden. Blandt indvandrere og efterkommere er det langt færre: 29 % og 27 % blandt indvandrerdrenge og -piger, 26 % og 16 % blandt efterkommerdrenge og -piger, se figur 1.

Hos indvandrere og efterkommere ses helt andre typer risikoadfærd, fx et alt for stort sukkerindtag. Blandt efterkommerdrenge og -piger er der fx. 26 % og 15 % som drikker sukkersødet cola eller sodavand hver dag, blandt etnisk danske drenge og piger er det kun 11 % og 5 %, se figur 2.

Der er også klare forskelle i skoletrivsel: Det er især de etnisk danske elever, som synes at skolearbejdet er trættende (61 % af drengene og 46 % af pigerne), men mange indvandrere og efterkommere føler sig ikke trygge i skolen. Det gælder 25 % af indvandrerne og efterkommerne, men kun 8 % af de etnisk danske elever.

Læs mere i den nyeste rapport fra Skolebørnsundersøgelsen, som kan downloades her: ”Sundhed og trivsel blandt indvandrere, efterkommer og etnisk danskere i 5., 7. og 9. klasse”

Fakta: Undersøgelsen bygger på besvarelser fra 11-15-årige elever i et tilfældigt udsnit af skoler i Danmark. Der var 236 indvandrere (født uden for Danmark af udenlandske forældre), 449 efterkommere (født i Danmark af udenlandske forældre) og godt og vel 5.500 etnisk danske elever, som deltog i undersøgelsen.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 30.06.2010