Skip to main content
Uge 26, 2008

Diabetesforekomsten i Grønland er fortsat høj

Diabetes i Grønland

En nylig befolkningsundersøgelse i Grønland bekræfter, at forekomsten af type 2 diabetes er høj. Otte procent af voksne grønlændere har diabetes og yderligere 19% har forstadier til diabetes. Kun 28% af diabetestilfældene var kendt på forhånd; resten blev først opdaget, da der som led i undersøgelsen blev foretaget en sukkerbelastningstest.

Undersøgelser af diabetesforekomsten hos grønlændere tilbage i 1960erne viste, at diabetes var en næsten ikke-eksisterende sygdom. Det kom derfor som en overraskelse, da en befolkningsundersøgelse i 1999 i tre områder i Vestgrønland viste, at ca. 10% havde diabetes. Den eksplosive vækst i forekomsten af diabetes skyldes formentlig hastige samfundsændringer i kombination med en genetisk disposition. Med overgangen fra det traditionelle fangersamfund til et mere vestligt præget samfund har kosten ændret sig, det fysiske aktivitetsniveau er faldet, og fedmeforekomsten er stærkt stigende.

På denne baggrund gennemførtes fra 2005-2007 en større befolkningsundersøgelse af voksne over 18 år fra hele Grønland. Undersøgelsen bekræfter fundene fra 1999. Blandt 1909 undersøgte personer i den landsdækkende undersøgelse havde 8% diabetes og 19% havde forstadier til diabetes. Når man tager aldersforskelle mellem de to undersøgelser i betragtning, er der ikke forskel på hyppigheden af diabetes i 1999 og 2005-2007. Figuren viser, at forekomsten af diabetes stiger stærkt med alderen, og at der i de enkelte køns- og aldersgrupper ikke er afgørende forskellig i de to undersøgelser. Kun blandt de ældste i aldersgruppen 65-74 år synes forekomsten at være højere i den seneste undersøgelse.

Diabetes i Grønland i to befolkningsundersøgelser i 1999 og 2005-2007, diagnosticeret ved oral glukosebelastningstest (sukkerbelastning)

Blandt de 159 personer med diabetes var kun 44 (28%) på forhånd klar over, at de havde diabetes – en andel der er markant lavere end i tilsvarende undersøgelser gennemført i vestlige lande. Det betyder, at den hyppighed af diabetes på 2%, som fremgår af et nyligt oprettet register over personer i Grønland med kendt diabetes, svarer godt til resultaterne fra befolkningsundersøgelsen. Den meget høje forekomst af diabetes blandt midaldrende og ældre personer i Grønland bliver en stor udfordring for sundhedsvæsenet i de kommende år og understreger behovet for øget opmærksomhed på diabetes såvel i befolkningen som i sundhedsvæsenet.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 25.06.2008