Skip to main content
Uge 25, 2012

Alle bliver tykkere også de højtuddannede

Svær overvægt og social ulighed

I 1987 var 7,3 % af kvinderne på 25 år eller derover svært overvægtige. I 2010 er dette tal vokset til 13,6 %. Blandt mænd er der ligeledes sket op imod en fordobling af andelen af svært overvægtige.

I 1987 var de svært overvægtige kvinder især at finde blandt personer med under 10 års uddannelse. I 2010 er kvinderne der har 10-12 års uddannelse og 13-14 års uddannelse oppe på samme niveau som kvinder med kortest uddannelse. Det ser altså ud til at den sociale ulighed blandt kvinderne er for nedadgående, men det skal ses i lyset af, at der samtidig ses en næsten fordobling af andelen af svært overvægtige.

Blandt mænd er der ligeledes sket en stigning i andelen af svært overvægtige. Andelen af svært overvægtige er i alle uddannelsesgrupperne 2-3 gange større i 2010 end den var i 1987. Der er dog ikke sket et ligeså stort fald i den sociale ulighed blandt mændene, som blandt kvinderne.

Andelen af svært overvægtige (BMI≥30), fordelt på uddannelsesniveau i 1987 og i 2010. Aldersjusteret procent

Tallene stammer fra en rapport, som er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. I rapporten bliver den sociale ulighed i 48 indikatorer belyst, og tallene bygger på et repræsentativt udsnit af den voksne befolknings egne svar. Rapporten ser på den sociale ulighed i 2010, men undersøger også, hvorvidt der er sket en udvikling siden 1987.

 

Find rapporten her

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 20.06.2012