Uge 25, 2012

Alle bliver tykkere også de højtuddannede

Svær overvægt og social ulighed

I 1987 var 7,3 % af kvinderne på 25 år eller derover svært overvægtige. I 2010 er dette tal vokset til 13,6 %. Blandt mænd er der ligeledes sket op imod en fordobling af andelen af svært overvægtige.

I 1987 var de svært overvægtige kvinder især at finde blandt personer med under 10 års uddannelse. I 2010 er kvinderne der har 10-12 års uddannelse og 13-14 års uddannelse oppe på samme niveau som kvinder med kortest uddannelse. Det ser altså ud til at den sociale ulighed blandt kvinderne er for nedadgående, men det skal ses i lyset af, at der samtidig ses en næsten fordobling af andelen af svært overvægtige.

Blandt mænd er der ligeledes sket en stigning i andelen af svært overvægtige. Andelen af svært overvægtige er i alle uddannelsesgrupperne 2-3 gange større i 2010 end den var i 1987. Der er dog ikke sket et ligeså stort fald i den sociale ulighed blandt mændene, som blandt kvinderne.

Andelen af svært overvægtige (BMI≥30), fordelt på uddannelsesniveau i 1987 og i 2010. Aldersjusteret procent

Tallene stammer fra en rapport, som er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. I rapporten bliver den sociale ulighed i 48 indikatorer belyst, og tallene bygger på et repræsentativt udsnit af den voksne befolknings egne svar. Rapporten ser på den sociale ulighed i 2010, men undersøger også, hvorvidt der er sket en udvikling siden 1987.

 

Find rapporten her

Find rapporten her

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies