Skip to main content
Uge 25, 2009

Uændret antal skadestuebesøg efter ulykker i 2008

Ulykkestendenser 2008

En opgørelse baseret på Ulykkesregisterets registrering på fire skadestuer i Danmark viser, at ulykkesforekomsten totalt set er næsten uændret i 2008, med 73.964 tilskadekomne på de fire skadestuer mod 73.659 tilskadekomne i 2007. Såvel antallet af trafikulykker, arbejdsulykker og hjemme/fritidsulykker er næsten konstant. Analyserer man ulykkesforekomsten i detaljer, er der dog en række ændringer - eller mangel på ændringer - der er interessante.

Hjemme- og fritidsulykker

Den voldsomme stigning i antallet af tilskadekomne på havetrampoliner ser ud til at være stoppet, men på et højt niveau, svarende til ca. 5500 ulykker på landsplan. Der er fortsat tale om et øget antal på de to sjællandske skadestuer, mens der på de to jyske skadestuer er tale om et konstant antal (Randers) eller ligefrem færre end i 2007 (Esbjerg). Vejret har haft indflydelse på ulykkesmønsteret, idet der i 2008 var mange der fik hvepsestik, næsten lige så mange som i rekordåret 2006, mens der var et rekordlavt antal ulykker, der involverede en kælk. Selv om antallet af ulykker ved idræt var næsten uændret, var der et fald i antallet af ulykker ved badminton, basketball og ridning, mens der var flere ulykker ved løb.

Arbejdsulykker

For arbejdsulykkernes vedkommende er der ikke sket større forskydninger. De 30-39-årige er blevet lidt sjældnere gæster på skadestuerne med et fald på 4 % siden 2007. Den mest markante tendens er, at antallet af tilskadekomne udlændinge fortsat er stigende. På Ulykkesregisterets fire sygehuse er der hyppigst tale om tilskadekomne tyskere, polakker og svenskere.

Trafikulykker

For trafikulykkernes vedkommende var det mest markante et faldende antal tilskadekomne fodgængere. Andelen af hovedskader blandt tilskadekomne cyklister, som ellers har været faldende de seneste år, faldt ikke yderligere i 2008.

De ovennævnte tal er baseret på de fire skadestuer i Glostrup, Frederikssund, Esbjerg og Randers. Forudsat at disse er repræsentative for landet som helhed, kan man få et skøn over det totale antal ulykker i Danmark ved at gange ovennævnte tal med ca. 8.

Redaktionen afsluttet: 17.07.2009