Skip to main content
Uge 25, 2008

Unge i Danmark har gode kostvaner men bevæger sig for lidt

Skoleelevers sundhed i Europa

Blandt de ældste skoleelever i Danmark er der mange gode men også enkelte dårlige vaner i forhold til sundhed. Blandt de 13-årige spiser langt over halvdelen f.eks. morgenmad hver dag, lidt under halvdelen spiser dagligt frugt, og kun et fåtal drikker dagligt sodavand. Til gengæld går det ikke så godt med at være fysisk aktiv. Omkring to ud af tre ser mindst to timers fjernsyn på hverdage, og kun 18 % af pigerne og 23 % af drengene siger, at de udøver hård fysisk aktivitet i mindst en time hver dag.

Tallene stammer fra den netop offentliggjorte Health Behaviour in School-aged Children, HBSC 2005/2006, en undersøgelse som børne- og ungdomsforskere i 41 lande udarbejder for World Health Organization, WHO. På dansk kaldes HBSC for Skolebørnsundersøgelsen.

Den danske del af undersøgelsen er gennemført af en forskergruppe fra Københavns Universitet som sammen med forskere fra Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet har dannet et nyt Forskningscenter for Børn og Unges Sundhed (FORCEBUS).

Den internationale undersøgelse ser på 11, 13 og 15-åriges vaner i forhold til helbredet, og sammenligner man f.eks. 13-åriges daglige adfærd i Danmark med nabolandene, så er billedet, som det ses i tabellen, nogenlunde det samme.

Sundhedsadfærd blandt 13-årige drenge og piger i Danmark og nabolande. Andel i %

Det der også er fælles for landene er, at der er væsentlig forskel på piger og drenges sundhedsadfærd. I alle de fem nævnte lande spiser flere piger end drenge dagligt frugt. Flere drenge end piger spiser morgenmad alle hverdage, men der er også flere drenge end piger, som drikker sodavand hver dag. Flere drenge end piger ser minimum to timer fjernsyn på hverdage bortset fra Norge. Til gengæld er der også flere drenge end piger, som udøver hård fysisk aktivitet mindst en time dagligt.


Undersøgelsen Unges hverdag.dk, som også er offentliggjort i denne uge, omhandler danske resultater om livsstil og sundhed blandt elever i 7. Klasse. Den handler, ligesom HBSC undersøgelsen om KRAM-faktorerne kost, rygning, alkohol og motion samt overvægt, selvvurderet helbred, medicinforbrug, psykisk trivsel, mobning og seksuelle erfaringer, hash og pot, og materiel velstand.

Både Unges hverdag og Skolebørnsundersøgelsen viser, at Danmark adskiller sig mest markant fra de nordiske lande omkring alkohol. Mens 37 % af 15-årige drenge og 26 % af 15-årige piger i Danmark drikker alkohol mindst en gang om ugen, er det kun omkring 13 % af de 15-årige drenge og 10 % af de 15-årige piger i både Sverige og Norge. Omkring en tredjedel af eleverne i en dansk 7. klasse har drukket mere end fem genstande, sidste gange de drak alkohol.

Unges hverdag viser også, at hver syvende af de unge ryger lejlighedsvist. HBSC undersøgelsen viser, at dette placerer Danmark i midten, når man sammenligner med de øvrige lande i Europa, USA og Canada.

Redaktionen afsluttet: 18.06.2008