Skip to main content
Ugens tal, uge 24

Sundhedsindsatser, der gavner socialt udsatte borgere, fremhæves i ny rapport

Socialt udsatte borgere er mere syge og trives dårligere end alle andre. En ny rapport beskriver en række sundhedsindsatser, der gør en positiv forskel.

Gadesygeplejersker, som laver opsøgende sundhedsarbejde og sikrer hjælp til socialt udsatte borgere. Omsorgscentre, der tilbyder plejeophold til borgere i hjemløshed. Og socialsygeplejersker, som understøtter socialt udsatte borgere i deres behandlingsforløb.

Det er nogle af de gode eksempler på sundhedsindsatser, der ifølge en ny rapport bidrager til at forbedre socialt udsatte borgeres fysiske og mentale sundhed.

Rapporten er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, SDU, for Sundhedsstyrelsen. Formålet har netop været at pege på konkrete sundhedsindsater, der gør en forskel for at mindske social ulighed i sundhed.

”Socialt udsatte borgere er langt mere syge, har dårligere trivsel og dør tidligere end den øvrige befolkning. Derfor giver det god mening at skele til de sundhedsindsatser, som har gode erfaringer med at skabe bedre sundhed og trivsel for socialt udsatte borgere,” forklarer videnskabelig assistent Nanna Bjørnbak Christoffersen, en af forfatterne bag rapporten. 

Rapporten er blevet til gennem kvalitative interviews med forskere og fagpersoner, som har viden om og praksisnære erfaringer med sundhedsindsatser for socialt udsatte borgere.

Tilgodeser borgernes behov

I alt fremhæves seks konkrete sundhedsindsatser, der på forskellig vis arbejder med socialt udsatte borgeres fysiske og mentale sundhed.

Det er – ud over gadesygeplejersker, omsorgscentre og socialsygeplejersker – ACT-teams, sundhedsklinikker og interegreret behandling til borgere med dobbeltdiagnose.

”Indsatserne er meget forskellige, men fælles for dem er, at de formår at tilgodese socialt udsatte borgeres behov og sikre, at de får den nødvendige sundhedsfaglige hjælp på trods af strukturelle udfordringer i velfærdssystemet. Indsatserne løser ikke de strukturelle udfordringer, men arbejder omkring dem eller mindsker konsekvenserne af dem,” forklarer videnskabelig assistent Freja Ekstrøm Nilou, medforfatter på rapporten. 

Gør brug af vigtige komponenter

Sundhedsindsatserne gør brug af én eller flere komponenter, som har vist sig at være afgørende for at forbedre socialt udsatte borgeres sundhed. Det er eksempelvis opsøgende arbejde, indgående systemkendskab og fagligt netværk, ligesom det kan være tilbud til socialt udsatte borgere om at ledsage eller være bisidder i sundhedssystemet.  

Det er bestanddele, som er helt centrale for, at indsatserne lykkes, og som derfor er relevante for blandt andet kommuner og regioner at tænke ind i indsatser til socialt udsatte borgere,”, siger Freja Ekstrøm Nilou. 

Kontakt: Videnskabelig assistent Nanna Bjørnbak Christoffersen e-mail: nbc@sdu.dk, tlf.: 6550 7291, videnskabelig assistent Freja Ekstrøm Nilou, e-mail: frej@sdu.dk, tlf.: 6550 2787 og seniorforsker Pia Vivian Pedersen, e-mail: pvp@sdu.dk, tlf.: 6550 7813, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Vil du vide mere?

Rapport

Redaktionen afsluttet: 08.06.2022