Skip to main content
Uge 24, 2016

Hver anden dansker er tilfreds med sit sexliv

Hver anden dansker er tilfreds eller særdeles tilfreds med sexlivet. Det er især kvinder og folk i arbejde, der er tilfredse. Hver ottende er utilfreds eller særdels utilfreds.

Lidt over halvdelen af alle danskere er tilfreds med deres sexliv. Det viser en ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU. I undersøgelsen har 10.000 danskere mellem 16 og 64 år svaret på spørgsmål om, hvordan deres sexliv har været inden for det seneste år.

52 procent svarer, at de har været tilfreds eller særdeles tilfreds.

Kvinder er lidt mere tilfredse med sexlivet end mænd. I undersøgelsen har 54 procent af kvinderne svaret, at de er særdeles tilfreds eller tilfreds, mens det gælder for 51 procent af mændene.

Det er især yngre kvinder i alderen 25 til 34 år, der er særdeles tilfredse eller tilfredse. Derudover er folk i arbejde mere tilfredse med sexlivet sammenlignet med arbejdsløse og førtidspensionister.

Ugifte og fraskilte mest utilfredse

I undersøgelsen har man også kunnet svare, om man er utilfreds eller særdeles utilfreds med sit sexliv. Det svarer i alt 16 procent, at de er. vDet er især mændene, der er utilfredse eller særdeles utilfredse – cirka 19 procent, mens det gælder for cirka 13 procent af kvinderne.

Det er især de ugifte og separerede eller fraskilte, der er særdeles utilfredse eller utilfredse.

”Vi har spurgt til danskernes sexliv, fordi et tilfredsstillende sexliv bidrager til øget livskvalitet og trivsel. Omvendt kan seksuelle problemer føre til nedsat livskvalitet. Derfor er det vigtigt at have fokus på danskernes tilfredshed eller mangel på samme,” siger Anne Illemann Christensen, forsker ved Statens Institut for Folkesundhed.

Tabellen viser, hvor tilfreds og utilfreds mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper (16-64 år) er med deres sexliv. Procent.

I undersøgelsen er danskerne også blevet spurgt, hvor ofte de oplever bestemte seksuelle problemer såsom rejsningsproblemer, samlejesmerter, for tidlig sædafgang eller besvær med at opnå orgasme.

Mens 9,5 procent af mændene ofte eller ved hvert samleje oplever for tidlig sædafgang, svarer 17 procent af kvinderne, at de ofte eller hver gang har besvær med at opnå orgasme.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 15.06.2016