Skip to main content
Uge 24, 2013

Der er stor variation i screening for psykiske lidelser hos stofmisbrugeres

Screening af stofmisbrugere i behandling

En undersøgelse blandt 114 kommunale, regionale og private behandlingssteder for stofmisbrug viser, at der er stor forskel på, om behandlingsstederne systematisk screener stofmisbrugere for psykiske lidelser, når de indskrives i behandling. For eksempel angiver 37 % af behandlingsstederne, at de altid foretager screening for psykiske lidelser og 27 % angiver, at de aldrig eller sjældent screener. Figuren viser fordelingen på svarkategorier.

Psykiske lidelser forekommer hyppigt blandt stofmisbrugere, idet 60-70 % af stofmisbrugere i behandling skønnes at have en psykisk lidelse. Skizofreni forekommer hos cirka 10 %. Set over et livsforløb vil omkring 90 % af stofmisbrugere på et tidspunkt få en psykisk lidelse, og 10-15 % begår selvmord. Den høje forekomst afspejler både psykisk syge, som har et stofmisbrug og psykisk sygdom, der er udviklet som en konsekvens af stofmisbruget.

Siden kommunalreformen i 2007 har kommuner haft ansvaret for behandling for stofmisbrug. Behandling for lettere psykiske lidelser kan foretages i det kommunale stofmisbrugsbehandlingstilbud, men ofte vil der være et behov for samarbejde med regionens psykiatri. Undersøgelsen peger på, at samarbejdet med psykiatrien nogle steder ikke fungerer optimalt, idet en fjerdedel af behandlingsstederne i undersøgelsen vurderer samarbejdet med psykiatrien som værende dårligt eller meget dårligt.

Undersøgelsen er foretaget af Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet på vegne af KABS VIDEN i Glostrup Kommune. Den bestod af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets kommuner og kommunale, regionale og private behandlingssteder, der udbyder behandling for stofmisbrug i kommunalt regi.

Andel behandlingssteder, der systematisk foretager screening for psykiske lidelser i forbindelse med udredning af stofmisbrugere, der indskrives i behandling. n=90

Vil du l├Žse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 12.06.2013