Skip to main content
Uge 24, 2012

Danmarks indsats er under middel

Børnesikkerhed i Danmark

Danmarks indsats omkring børn og unges sikkerhed vurderes til under middel i en stor europæisk undersøgelse, der offentliggøres i dag. Samlet set placeres Danmark som nr. 20 ud af 31 lande. Undersøgelsen vurderer landenes indsats med hensyn til national lovgivning, politikker, og forebyggelsesindsatser rettet mod at øge sikkerheden og reducere antallet af ulykker og deres konsekvenser blandt børn og unge fra 0 til 19 år.

Statens Institut for Folkesundhed, SDU er national partner i projektet og har stået for at koordinere den danske besvarelse af de mange spørgsmål og data, der ligger til grund for undersøgelsen.
I figuren vises Danmarks "karakterer" på udvalgte områder, sammenholdt med nogle af de lande, vi normalt plejer at sammenligne os med. Det fremgår, at vi samlet set ligger lavere end Finland, Holland, Sverige, Østrig, Tyskland, England og Norge. Tallene skal læses således, at 1 point angiver den laveste score, mens 5 point angiver den højeste.

Danmark scorer lavt mht. til indsatser og lovgivning vedr. passagersikkerhed og vand- badesikkerhed, mens vi ligger bedre til, hvad angår forebyggelse af fald og forgiftninger blandt børn.
Landene er også blevet vurderet på, hvor gode de er til at sikre en koordineret indsats overfor børnesikkerhed, da mange sektorer er involveret, og hvor god en ledelse, der er af dette arbejde. Her scorer Danmark kun 1 point og klarer sig langt ringere end de lande, vi normalt sammenligner os med. Baggrunden for den lave score er bl.a., at der i Danmark ikke er udarbejdet en national handlingsplan for området med specifikke målsætninger, at vi ikke har en børneombudsmand og at styringen og koordineringen af indsatserne på tværs af sektorerne er lav.

Score for indsatsen overfor børnesikkerhed i udvalgte lande

 

Vil du læse mere?

Find artiklen her

Redaktionen afsluttet: 13.06.2012