Skip to main content
Uge 24, 2008

Vindrikkere har måske lavere risiko for at udvikle alkoholisme

Vindrikkeri og alkoholisme

Uanset mængden af alkohol der indtages i løbet af en uge, så ser det ud til, at personer som drikker vin, har lavere risiko for at udvikle alkoholisme sammenlignet med de personer, som udelukkende drikker øl og spiritus. Det viser resultater fra Østerbroundersøgelsen, som er en stor befolkningsundersøgelse af danskere mellem 20 og 93 år, der er blevet fulgt siden 1970'erne. Alkoholisme er i denne undersøgelse defineret som: enten at have været i behandling på et alkohol-ambulatorium eller at have fået diagnosen alkoholafhængighed eller alkoholmisbrug på et hospital.

For både mænd og kvinder gælder det sandsynligvis, at vindrikkere generelt ser ud til at have en lavere risiko for alkoholisme sammenlignet med de, som drikker andre typer alkohol. Forskellene er især tydelige, når man sammenligner personer, som drikker over 14 genstande om ugen. Kvinder, som drikker mellem 15 og 21 genstande om ugen, hvoraf over 35% består af vin, har en dobbelt så stor risiko for at udvikle alkoholisme sammenlignet med kvinder, som ikke drikker noget. Kvinder, som drikker mellem 15 og 21 genstande om ugen uden at inddrage vin, ser derimod ud til at have en risiko for at udvikle alkoholisme, som er næsten 16 gange højere end for kvinder, som ikke drikker alkohol.

Mænd, der drikker mellem 15 og 21 genstande om ugen, hvoraf over 35% består af vin, har tilsyneladende ingen forøget risiko for at udvikle alkoholisme sammenlignet med mænd, som ikke drikker noget. Til gengæld har mænd, som drikker mellem 15 og 21 genstande om ugen, uden at inddrage vin, en risiko som er 3 gange højere end den er for de mænd, som ikke drikker alkohol.

I analyserne er der taget højde for en række faktorer som uddannelse, indkomst, rygning, samt om man bor alene. Derved har disse faktorer ingen indflydelse haft på resultaterne.

Risiko for udvikle at alkoholisme i forhold til både det ugentlige alkohol-indtag og andelen af vin. Risiko for alkoholisme blandt kvinder

Risiko for alkoholisme blandt mænd

(Bemærk at risikoen for kvinder øges markant mere ved øget alkoholforbrug end for mænd, derfor er skalaen på y-aksen forskellige for henholdsvis mænd og kvinder.)

Der kan være to overordnede forklaringer på ovenstående resultater. Én forklaring er, at livsstil og personlighedstræk hænger sammen med både hvilken type alkohol man drikker, samt til om man er i risiko for at udvikle alkoholisme. En anden forklaring kunne være, at indholdsstoffer i øl, vin, og spiritus har forskellig effekt på alkohol-afhængigheden og dermed udviklingen af alkoholisme. Sidstnævnte forklaring er der endnu ikke videnskabeligt belæg for. Derfor er den mest sandsynlige forklaring, at resultaterne skyldes livsstil og personlighedstræk, men dette var der ikke mulighed for at tage højde for i analyserne.

Redaktionen afsluttet: 11.06.2008