Skip to main content
Ugens tal, uge 23

Folkeskoler vil gerne arbejde med sund vægtudvikling blandt skolebørn

Størstedelen af skoler og kommuner er motiverede for at arbejde med sund vægtudvikling, men de savner inspiration og langsigtede løsninger, der taler ind i skolens øvrige opgaver. Det viser ny rapport med data fra Region Syddanmark.

Mange danske skolebørn har overvægt. I dag har hvert ottende barn overvægt eller svær overvægt ved skolestart – og ved udskolingen er det næsten hvert femte barn. Samtidig har en mindre andel undervægt.

Derfor giver det god mening for kommuner og skoler at implementere og arbejde med skolebaserede indsatser, der fremmer en sund vægtudvikling.

Erfaringen viser dog, at mange skolebaserede indsatser ikke implementeres efter planen på skolerne, hvilket kan skyldes, at kommunen eller den enkelte skole ikke har de rette muligheder eller forudsætninger for at implementere indsatserne.

Forskere ved Center for Interventionsforskning har kortlagt skoler og kommuners implementeringsparathed og undersøgt, hvad man skal være opmærksom på at enten styrke eller understøtte i forbindelse med netop implementeringen af indsatser målrettet sund vægtudvikling.

Kortlægningen er foretaget i Region Syddanmark i samarbejde med Steno Center Diabetes Odense og er blandt andet blevet til på baggrund af spørgeskemaundersøgelser og interview med forældre, elever, skoleledere fra grundskoler og forvaltningschefer med ansvar for skoleområdet.

”Helt overordnet viser kortlægningen, at skoler og kommuner er motiverede for at arbejde med sund vægtvikling,” fortæller Katrine Sidenius Duus, videnskabelig assistent ved Center for Interventionsforskning og en af hovedforfatterne bag rapporten.

Dog fremhæver skolerne også, at det er vigtigt for fremtidige indsatser, at de understøtter skolernes kerneopgaver. Fokus i indsatserne skal være på trivsel og læring fremfor vægtudvikling.

”Indsatserne skal med andre ord hjælpe med at løfte eksisterende lovkrav og ikke blive en meropgave,” siger Katrine Sidenius Duus.

Efterlyser langsigtede løsninger

Skolerne efterlyser også langsigtede løsninger, som kan implementeres og forankres i og tilpasses deres hverdag. De giver også udtryk for, at de ikke kan løfte opgaven alene.

Derfor anbefaler rapporten stærke samarbejder både mellem forskellige forvaltningsområder og skolen og mellem skolen og nærområdet/lokalsamfundet.

”Man kan for eksempel få gavn af at styrke skolens samarbejde mellem forskellige forvaltningsområder, så man bedre kan dele viden og løfte i flok, eller trække på lokale aktører, såsom supermarkeder, så nærområdet også kan støtte op omkring indsatsen,” siger Katrine Sidenius Duus.

Skoler er projekttrætte

Skolerne oplever også, at de mangler ressourcer i form af personale og tid, og at lærerne - som oftest står for at levere indsatserne - har meget travlt.

”Mange skoler er blevet projekttrætte, og de orker derfor ikke at involvere sig i projekter eller indsatser, som de ikke kan se har et direkte afkast til det der er deres kerneopgave,” fortæller Katrine Sidenius Duus og tilføjer, at det også handler om økonomi.

Hvis skolen ikke kan se, at økonomien rækker til at fastholde indsatserne, ønsker de ikke at indgå i dem.

Flere skoler oplever desuden, at der ikke er et stærkt samarbejde mellem skolen og sundhedsforvaltningen.

”Det kan for eksempel skyldes, at man har forskellige direktiver eller interesser på skole- og sundhedsområdet, der gør at man kommer til at arbejde lidt imod hinanden i stedet for sammen,” siger Katrine Sidenius Duus.

Konkrete ideer og inspiration

Udover rapporten er der udarbejdet en række konkrete ideer og eksempler på, hvordan man på skoleområdet kommer godt i gang med indsatser målrettet sund vægtudvikling.

Disse ideer og eksempler præsenteres i minirapporten Sund vægtudvikling hos skolebørn – kom godt i gang med indsatser i skolen.

Kontakt:

Katrine Sidenius Duus, videnskabelig assistent, tlf.: 6550 7733, e-mail: ksdu@sdu.dk, Rikke Krølner, forskningsansvarlig, tlf.: 6550 7841, e-mail: rikr@sdu.dk, Center for Interventionsforskning, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Vil du vide mere?

Rapport

Vil du se mere?

Video

Redaktionen afsluttet: 09.06.2021