Uge 23, 2009

Flest drukneulykker blandt laveste socialgrupper

Social ulighed i druknedød

Forekomsten af drukneulykker er mere end halveret fra 1970 og frem til 2006. I perioden 1970-2006 døde 2976 danskere som følge af drukneulykker i Danmark. Hovedparten var mænd, 87%, og der er oftest tale om personer fra de socialt dårligst stillede grupper. Det viser en ny rapport om druknedød i Danmark, som belyser udviklingen fra 1970 til 2006 og bl.a. ser nærmere på årsagerne til drukneulykker og karakteristika hos de druknede i perioden 2001-2006. Rapporten er baseret på oplysninger fra dødsattester og sociale oplysninger fra Danmarks Statistik.

Blandt personer som døde i drukneulykker 2001-2006 var andelen på kontanthjælp eller sygedagpenge mv. 4½ gange højere end i befolkningen generelt.
Undersøgelsens analyser viser, at uligheden var særligt udtalt for drukneulykker i havne, hvor andelen af personer på kontanthjælp, sygedagpenge mv. var næsten 6 gange højere end i befolkningen, og for badeulykker hvor gruppens andel af de druknedøde var 5 gange højere.

Også førtidspensionister er en udsat gruppe. Deres andel af de druknede er mere end dobbelt så stor (14%) som af befolkningen (6%). For drukneulykker i forbindelse med fritidssejlads udgjorde førtidspensionister den næststørste gruppe (21%) efter lønmodtagere på grundniveau (28%).

Socialgruppe og dødsmåde for voksne danskere* druknede i Danmark i perioden 2001-2006. Befolkningens fordeling er vist til sammenligning. Procentfordeling på socialgruppe

Årsagerne til den sociale ulighed i relation til drukneulykker i Danmark er ikke på nuværende tidspunkt klarlagt. Internationale studier peger på mulige forklaringer, bl.a. at der kan være forskelle blandt befolkningsgrupper mht. til viden om risici og risikobetonet adfærd ved/i vandet, ikke mindst indtag af alkohol og manglende brug af redningsvest. Dårligt helbred og psykiske problemer kan også spille ind.

Den markante sociale ulighed i drukneulykker peger på, at der er et behov for målrettet intervention og information til udsatte grupper, udover de generelle kampagner.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies