Skip to main content
Uge 23, 2009

Flest drukneulykker blandt laveste socialgrupper

Social ulighed i druknedød

Forekomsten af drukneulykker er mere end halveret fra 1970 og frem til 2006. I perioden 1970-2006 døde 2976 danskere som følge af drukneulykker i Danmark. Hovedparten var mænd, 87%, og der er oftest tale om personer fra de socialt dårligst stillede grupper. Det viser en ny rapport om druknedød i Danmark, som belyser udviklingen fra 1970 til 2006 og bl.a. ser nærmere på årsagerne til drukneulykker og karakteristika hos de druknede i perioden 2001-2006. Rapporten er baseret på oplysninger fra dødsattester og sociale oplysninger fra Danmarks Statistik.

Blandt personer som døde i drukneulykker 2001-2006 var andelen på kontanthjælp eller sygedagpenge mv. 4½ gange højere end i befolkningen generelt.
Undersøgelsens analyser viser, at uligheden var særligt udtalt for drukneulykker i havne, hvor andelen af personer på kontanthjælp, sygedagpenge mv. var næsten 6 gange højere end i befolkningen, og for badeulykker hvor gruppens andel af de druknedøde var 5 gange højere.

Også førtidspensionister er en udsat gruppe. Deres andel af de druknede er mere end dobbelt så stor (14%) som af befolkningen (6%). For drukneulykker i forbindelse med fritidssejlads udgjorde førtidspensionister den næststørste gruppe (21%) efter lønmodtagere på grundniveau (28%).

Socialgruppe og dødsmåde for voksne danskere* druknede i Danmark i perioden 2001-2006. Befolkningens fordeling er vist til sammenligning. Procentfordeling på socialgruppe

Årsagerne til den sociale ulighed i relation til drukneulykker i Danmark er ikke på nuværende tidspunkt klarlagt. Internationale studier peger på mulige forklaringer, bl.a. at der kan være forskelle blandt befolkningsgrupper mht. til viden om risici og risikobetonet adfærd ved/i vandet, ikke mindst indtag af alkohol og manglende brug af redningsvest. Dårligt helbred og psykiske problemer kan også spille ind.

Den markante sociale ulighed i drukneulykker peger på, at der er et behov for målrettet intervention og information til udsatte grupper, udover de generelle kampagner.

Redaktionen afsluttet: 03.06.2009