Skip to main content
Ugens tal, uge 22

Nyt forskningsprojekt skal give vigtig viden om små børns sundhed

De helt små kommer under lup, når forskere og sundhedsplejersker samarbejder om at finde svar på, hvordan man kan forebygge mentale helbredsproblemer og overvægt hos børn. 1.200 børn og forældre deltager i projektet.

Hvordan kan man bedst muligt hjælpe små børn på 9-24 måneder, der viser tegn på en særlig sårbarhed? Og hvordan kan man støtte deres forældre?

 

Dét er spørgsmål, der optager forskere ved Statens Institut for Folkesundhed.

 

I samarbejde med sundhedsplejersker fra en lang række kommuner undersøger de små børns udvikling i første leveår, samt hvilken indsats der skal til, for at den lille ny kan få den bedste start på livet.

 

”Vi ved, at barnets tid er kostbar, og at der er risiko for blivende problemer, der kan begrænse barnets udvikling og trivsel, hvis ikke der sættes tidligt ind,” siger professor Anne Mette Skovgaard, der forsker i små børns sundhed.

 

Fokus i det nye forskningsprojekt er på tidlige tegn på mental eller fysisk sårbarhed. Det er for eksempel, hvis barnet har vanskeligheder ved at sove eller spise, eller har problemer med kontakt, opmærksomhed, motorik eller sproglig udvikling.

 

Anne Mette Skovgaard har længe forsket i disse tidlige tegn, og forskningen viser, at de ofte går forud for mentale helbredsproblemer og overvægt senere i barnets liv.

 

”Derfor er det afgørende, at vi finder de rette redskaber til at opfange tegnene og støtte børnene og deres forældre bedst muligt,” siger hun.

 

1.200 børn og forældre deltager

 

I samarbejde med sundhedsplejersker fra 16 kommuner undersøges små børns udvikling, fra de er 9-10 måneder, til de er 2 år, samtidig med at effekten af en ny indsats ved navn VIPP-PUF bliver testet.

 

Omkring 1.200 børn og deres forældre indgår i projektet. Heraf vil halvdelen få den sædvanlige indsats i den kommunale sundhedspleje, og den anden halvdel vil få tilbud om at afprøve den ny indsats.

 

”Spørgsmålet er så, om den ny indsats virker bedre på børnenes udvikling end sundhedsplejerskernes sædvanlige indsats,” forklarer Anne Mette Skovgaard. 

 

Bruger video som mikroskop

 

VIPP-PUF står for Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting - Psykisk Udvikling og Funktion.

 

Indsatsen tager udgangspunkt i at styrke forældres indsigt og forståelse for det lille barns udvikling og reaktioner. Det sker blandt andet ved specialuddannede sundhedsplejersker, der gennem små videooptagelser af barnets leg og spisning med én af forældrene guider forælderen i at opfange barnets signaler og imødekomme dets specifikke udviklingsmæssige behov i dagligdagen.

 

På den måde fungerer videooptagelserne ifølge Anne Mette Skovgaard som en slags mikroskop, hvor sundhedsplejersken analyserer variationer i barnets adfærd og reaktioner, som hun efterfølgende deler med forældrene.

 

”Herved opnår forældrene indsigt i lige præcis deres barns måde at regulere eksempelvis opmærksomhed, spisning eller søvn, hvilket er vigtigt. Forskning viser nemlig, at bedre indsigt i barnets reaktioner kan gøre en stor forskel og styrke både forældre-barn relationen og barnets udvikling og trivsel,” siger Anne Mette Skovgaard.

 

Projektet løber frem til 2025.

 

Små Børns Sundhed er støttet af Danmarks Frie Forskningsråd og Novo Nordisk Fonden.

 

Kontakt:

 

Professor Anne Mette Skovgaard, e-mail: amsk@sdu.dk, tlf.: 20 15 14 95, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Vil du vide mere?

Projekt

Redaktionen afsluttet: 02.06.2021