Skip to main content
Uge 22, 2014

Handicappedes helbred

Personer med handicap trives dårligere end resten af befolkningen

Personer med handicap er mere stressede og har oftere smerter og hovedpine end resten af befolkningen. De sover også dårligere og er ikke nær så seksuelt aktive.

Det viser en ny stor rapport, som Statens Institut for Folkesundhed under SDU har lavet for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Ifølge rapporten er forekomsten af smerter eller ubehag i bevægeapparatet, hovedpine og træthed 28-50 procent højere blandt personer med handicap sammenlignet med personer uden handicap.

Samtidig forekommer søvnbesvær, psykiske symptomer og stress mere end dobbelt så hyppigt blandt personer med handicap sammenlignet med den øvrige befolkning.

Mindre seksuelt aktive

Hvad angår seksualitet, er personer med handicap også mindre aktive end resten af befolkningen. Rapporten viser, at halvdelen af de adspurgte personer med handicap ikke havde haft seksuelt samvær inden for det seneste år.

Til sammenligning havde en fjerdedel af personerne uden handicap ikke haft seksuelt samvær i tilsvarende periode.

At være handicappet

Dét at være handicappet indebærer, at man har en fysisk, mental eller kognitiv begrænsning, der gør, at man eksempelvis er begrænset i dagligdagsaktiviteter og har svært ved at deltage i samfundslivet og sociale sammenhænge.

Det kan være, at man har besvær med at gå, høre, se, lære og forstå nye ting.

I rapporten er handicap defineret i form af begrænsning i funktion og aktivitet.
I denne Ugens tal er kun fokus på aktivitetsbegrænsning.

Mere udsatte

Figuren viser, at personer med nogen eller alvorlig helbredsrelateret aktivitetsbegrænsning er mere udsatte (dvs. højere relativ risiko) for smerter eller ubehag i bevægeapparatet, hovedpine, træthed, søvnbesvær, psykiske symptomer, stress og for ikke at have seksuelt samvær inden for det seneste år sammenlignet med personer uden helbredsrelateret aktivitetsbegrænsning (reference, relativ risiko=1).

Første undersøgelse af sin slags

Rapporten er den første af sin slags i Danmark.
Resultaterne er offentliggjort i rapporten ”Sundhedsprofil for voksne med helbredsrelateret aktivitetsbegrænsning og fysisk funktionsnedsættelse”.

Rapporten bygger på data fra Sundheds- og Sygelighedsundersøgelsen fra 2013 og omfatter 14.265 danskere på 16 år eller derover.
Tilsvarende rapporter er lavet i Sverige og Norge, og de viser samme resultater.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 28.06.2014