Skip to main content
Uge 22, 2012

Forskellen mellem spastikere med let eller svært handicap stiger med alderen

Fysisk aktivitet blandt spastiskere

Kun fem procent af de moderat eller svært motorisk handicappede i alderen 13-17 år deltager i organiserede sportsaktiviteter flere gange om ugen, mens det samme gælder for 30 % af de let motorisk handicappede og 37 % af andre jævnaldrende. Da de unge var 8-12 år gamle deltog både spastikere med let og svært handicap lige meget i sportsaktiviteter eller udendørs spil flere gange ugentligt, som andre børn på samme alder.

Unge med let motorisk handicap kan gå uden støtte, mens unge med moderat eller svært motorisk handicap anvender kørestol eller ganghjælpemidler.

FN’s konventioner om børn og handicappede understreger, at børn og unge med handicap har ret til at deltage i bl.a. fritids- og idrætsaktiviteter på lige fod med andre børn og unge. Ud over selve den fysiske aktivitet, er det vigtigt for børnene at indgå i sociale sammenhænge på lige fod med andre.

Uanset sværhedsgraden af det motoriske handicap, føler de fleste unge med spastisk lammelse sig, oftest fulde af energi og de fleste deltager oftest eller altid i skolens idrætstimer, som det ses i figuren.

Forældres rapportering på vegne af de unge, opdelt efter børnenes sværhedsgrad af handicap. I procent

Forældre til unge spastikere, der har behov for ganghjælpemidler eller kørestol, skønner at de unge sjældnere har mulighed for at være udendørs i den udstrækning de har lyst. Markant færre forældre synes, at de lokale fritidsfaciliteter er passende for deres barn sammenlignet med forældre til unge spastikere, der kan gå uden støtte.

Redaktionen afsluttet: 30.05.2012