Skip to main content
Uge 22, 2010

Betydelige ændringer i ulykkesmønsteret – krisen spiller ind

Ulykkestendenser 2009

En opgørelse baseret på Ulykkesregisterets registrering på fire skadestuer i Danmark viser, at forekomsten af ulykker ændrede sig betydeligt fra 2008 til 2009 parallelt med krisen. Den mest markante ændring var faldet i arbejdsulykker fra ca. 10.800 til knap 9000, et fald på 17 %. Særlig udpræget var faldet i bygge/anlægsbranchen med ca. 26%.
Desuden var der 7 % færre ulykker blandt bilister og 6 % flere blandt cyklister. Totalt set var der 4% færre trafikulykker.

Mens antallet af arbejdsulykker og trafikulykker faldt, så steg antallet af ulykker i private hjem og i forbindelse med fritidsaktiviteter med 4 % fra 2008 til 2009. Især antallet af akutte idrætsskader er steget markant med 10 %. Også ulykker med havetrampolin er fortsat stigende, med 17 % fra 2008 til 2009. Antallet af ulykker i naturen er steget med 20 %.

Positivt er det, at der i 2009 var færre skadestuebehandlede faldskader blandt ældre (-2%), og især at der var færre hoftebrud (-13%). Dette er interessant, fordi disse skader i mange år har været stigende, og fordi de både er meget dyre for sundhedsvæsenet og kan medføre alvorlige begrænsninger i de ældres bevægelighed samt dødsfald.

Bemærk at alle ovennævnte tal er baseret på de fire skadestuer i Glostrup, Frederikssund, Esbjerg og Randers. Forudsat at disse er repræsentative for landet som helhed, kan man få et skøn over det totale antal ulykker i Danmark ved at gange ovennævnte tal med ca. 8.

Redaktionen afsluttet: 02.06.2010