Skip to main content
Uge 22, 2009

Næsten hvert femte barn udsættes for passiv rygning

Børn og passiv rygning

Samlet set bliver 18 % af alle børn fra nul til seksten år udsat for passiv rygning i hjemmet. Ser man så på de forskellige sociale grupper, så er børn af forældre med lav indkomst og korte uddannelser, væsentligt mere udsat for passiv rygning end børn af forældre med lange uddannelser og høj indkomst. 44 % af børn hvis forældre har mindre end ti års uddannelse er udsat for passiv rygning i hjemmet (Figur 1). For børn af forældre med mindst femten års uddannelse er det kun 9 % som udsættes for passiv rygning i hjemmet. I forhold til husstandsindkomst er 27 % af børnene i hjem med de laveste indkomster, udsat for passiv rygning, mens det samme kun gælder for 10,6 % i hjem med de højeste indkomster.

Resultaterne stammer fra rapporten "Danske børns sundhed og sygelighed", som Statens Institut for Folkesundhed ved SDU offentliggjorde i marts. Tallene er fra den nationalt repræsentative Sundheds- og Sygelighedsundersøgelse fra 2005, hvor forældrene har svaret på spørgsmålene: Ryges der indendørs i hjemmet? og Ryges der i hjemmet, når der er børn tilstede i samme rum?

International forskning viser, at børn som udsættes for tobaksrøg, som indeholder sundhedsfarlige partikler og mere end 4000 kemiske stoffer, har øget risiko for akutte luftvejsinfektioner, inklusiv mellemørebetændelse og astmatisk bronkitis. Spædbørn og småbørn er mere sårbare overfor tobaksrøg end skolebørn.

I Danmark har man for nogle år siden anslået, at forebyggelse af passiv rygning i barnealderen vil kunne spare 1.890 hospitalsindlæggelser af børn, hvilket svarer til 8 % af alle hospitalsindlæggelser af børn.

Figur 1. Andelen af børn som udsættes for passiv rygning i forhold til uddannelsesniveauet hos den højest uddannede forældre

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 27.05.2009