Skip to main content
Uge 21, 2016

Danske skolebørn danner bagtrop i Europa, hvad angår at røre sig i hverdagen

Danske skolebørn er blandt de børn i Europa, der får mindst motion i hverdagen. Til gengæld er de blandt dem, som oftest får pulsen helt op

Danske skolebørn er blandt de børn i Europa, der rører sig mindst i hverdagen.

For eksempel er kun 14 procent af de 13-årige danske skolebørn fysisk aktive mindst én time om dagen. Dét placerer Danmark blandt de fem lavest placerede lande i Europa.

Omvendt ligger Danmark helt i top, når man ser på, hvor ofte børnene i deres fritid er fysisk aktive med høj intensitet Her ligger eksempelvis de 13-årige danske skolebørn på en fornem europæisk tredjeplads. Det svarer konkret til, at 74 procent af de danske skolebørn i denne aldersgruppe, der i fritiden får sved på panden og pulsen helt op i to eller flere timer om ugen.

42 europæiske lande

Resultaterne stammer fra den internationale WHO-rapport ”Health Behaviour in School-aged Children study”, der er offentliggjort for nylig.

Her har 42 europæiske lande, heriblandt Danmark, bidraget med viden om skolebørn i alderen 11, 13 og 15 år i forhold til trivsel, sundhed og sundhedsadfærd – inklusive omfanget af børnenes fysiske aktivitet.

”Det er afgørende for børns sundhed og trivsel, at de bevæger sig og er fysisk aktive, så derfor er det da bekymrende, at danske børn halter bagud med daglig motion eller anden fysisk aktivitet,” siger Mette Rasmussen, lektor og projektleder ved Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Det er Statens Institut for Folkesundhed, der har stået for Danmarks bidrag til den internationale rapport. Den danske del udgøres af den såkaldte Skolebørnsundersøgelse fra foråret 2014.

En times motion om dagen

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn og unge skal have pulsen helt op ved hård fysisk aktivitet tre gange om ugen i mindst 30 minutter ad gangen. Og her er Danmark som nævnt godt med, når vi sammenligner os med andre europæiske lande.

Sundhedsstyrelsen anbefaler også, at børn og unge er fysisk aktive mindst 60 minutter om dagen med moderat eller høj intensitet. Og det er her, at det kniber for de danske skolebørn, mens børn i mange andre europæiske lande er bedre til at røre sig i dagligdagen.

”Et af Skolereformens mål er netop at få skolebørn til at bevæge sig mere i skoletiden, så det bliver spændende at følge udviklingen, når vi om et par år igen gennemfører undersøgelsen,” siger Mette Rasmussen.

220.000 skolebørn fra hele Europa

WHO-undersøgelsen er et stort, internationalt forskningssamarbejde målrettet 11-, 13- og 15-årige skoleelever, som udfylder et fælles spørgeskema om sundhed, sundhedsadfærd og trivsel.

Undersøgelsen gennemføres hvert fjerde år. I 2014 deltog omkring 220.000 europæiske skolebørn.

Overordnet er formålet med forskningen at bidrage med aktuel viden om børn og unges sundhed og trivsel, øge vores forståelse af sociale faktorers betydning for børn og unges sundhed og trivsel samt informere beslutningstagere og planlæggere inden for forebyggelse og sundhedsfremme målrettet børn og unge.

Vil du læse mere?

Find artiklen her

Redaktionen afsluttet: 25.05.2016