Skip to main content
Uge 21, 2015

Rygning og alkohol giver stor ulighed i dødelighed

Det skyldes primært cigaretter og alkohol, når kortuddannede danskere dør væsentligt tidligere end højtuddannede

Danske mænd med en kort uddannelse lever i gennemsnit seks år kortere end mænd med en lang uddannelse. Samtidig får kortuddannede danske kvinder i gennemsnit 4,5 år færre på jorden end deres højtuddannede medsøstre.

Den markante forskel i dødeligheden skyldes primært cigaretter og alkohol.

Det fremgår af en undersøgelse, der netop er publiceret i et videnskabeligt tidsskrift. Undersøgelsen er fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU, der har belyst uligheden i dødelighed i Danmark i perioden 2005-2009.

I denne periode skyldes 64,1 procent af forskellen i dødeligheden mellem mænd med kort uddannelse og mænd med lang uddannelse dødsfald, relateret til rygning og alkohol.
For kvinder er det 71 procent. Det fremgår også af figuren nederst.

Rygning er hovedårsagen

Det er især rygning - både hos mænd og kvinder - der er hovedårsagen til det skæve danmarksbillede.
Blandt mænd er rygning alene årsag til næsten halvdelen af uligheden, mens rygning blandt kvinder er årsag til cirka to tredjedele af uligheden.

Alkohol betyder mest for uligheden blandt mænd, hvor 22,7 procent af uligheden skyldes alkohol mod 10,6 procent blandt kvinder.

At rygning og alkohol har så stor betydning for uligheden sker i en periode, hvor rygehyppigheden generelt falder i Danmark, og hvor der samtidig ses et fald i det gennemsnitlige salg af alkohol pr. indbygger.

Figur. Forskel i dødelighed mellem gruppen med kortest uddannelse og gruppen med længst uddannelse. Andel (%) forklaret af rygning, alkohol og andre årsager. Dødelighedsrater for mænd og kvinder 2005-2009.

Analysen bygger på data om alle dødsfald i Danmark i perioden 2005-2009 og sammenligner dødeligheden i den fjerdedel af befolkningen med længst uddannelse med den fjerdedel med kortest uddannelse.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 20.05.2015