Skip to main content
Uge 21, 2014

Vold mod ældre

Et stigende antal ældre mænd udsættes for vold

Gennem de senere år har antallet af personer, der bliver behandlet på skadestuerne som følge af vold, været faldende for både mænd og kvinder. Det gælder i særlig grad vold mod unge.

Men for de ældre mænd - i aldersgruppen 65 år og derover - er tendensen modsat: Flere og flere ældre mænd kommer på skadestuen som følge af fysisk vold.

Det fremgår af en rapport, som Statens Institut for Folkesundhed under SDU har lavet for Det Kriminalpræventive Råd.

Fra 2003 og frem til 2013 var stigningen af vold mod ældre mænd på 54 procent, hvilket kun delvis kan forklares med, at der bliver flere og flere ældre.

For de ældre kvinder – 65 år og opefter - ser man nemlig ikke denne tendens. Her er antallet, der kommer på skadestuen på grund af vold, faldet med 32 procent siden 2003.

Selvom der er sket en markant stigning blandt de ældre mænd, bør det understreges, at det stadig drejer sig om små tal. Som det fremgår af tabellen, søgte 182 mænd over 65 år en akutmodtagelse efter en voldsepisode i 2013, mens antallet for kvinder var 99.

Dog kan man ikke udelukke en vis underrapportering i forhold til de nævnte tal. Mange ældre bryder sig måske ikke om at fortælle, at de har været udsat for vold, eller også er de ikke i stand til det eksempelvis på grund af demens.

Ukendte voldsmænd

Langt de fleste ældre mænd er udsat for vold fra ukendte gerningsmænd på gaden, værtshuse eller lignende, for eksempel er der tilfælde af overfald og vold i forbindelse med taskerøveri. Men vold udøves også af børnene eller bekendte i hjemmet.

Vold mod ældre kvinder udøves ofte af partneren, af børnene eller i forbindelse med røveri. Sammenlignet med mændene er det sjældnere, at der er tale om ukendte gerningsmænd.

Selvom vold mod ældre er sjældnere end vold mod unge, er skaderne på grund af de ældres skrøbelighed ofte alvorlige, idet de oftere end unge får arm- eller hoftebrud.

Udviklingen i antallet af ældre mænd og kvinder, der behandles på skadestuer som følge af fysisk vold 1995-2013 

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 21.05.2014