Skip to main content
Uge 21, 2012

Rygestop er særligt vanskeligt for unge i stressede situationer

Unge og rygestop

Unge, der forsøger at holde op med at ryge, har især svært ved at lade cigaretterne ligge, når de er stressede eller kede af det. Det viser en undersøgelse blandt 2.033 15-25-årige rygere i projektet xhale. Deltagerne forsøger at kvitte tobakken ved at følge et digitalt rygestopprogram på www.xhale.dk. Deltagernes gennemsnitsalder er 19 år.

Når man opretter sig som bruger af xhale.dk, bliver man spurgt, om man tror, at man kan lade være med at ryge i tolv situationer. Situationerne er karakteristeret ved enten at være sociale, følelsesmæssigt belastende eller knyttet til dagligdags rutiner. Blandt de 2.033 deltagere svarer 27 %, at de 'helt sikkert' ville ryge, hvis de var urolige eller stressede. 21 % siger, at de 'helt sikkert' vil le ryge, hvis de er kede af det. I sociale situationer, såsom at være sammen med andre rygere, bliver i mindre grad vurderet som vanskelige. Det samme gælder situationer knyttet til dagligdagsrutiner.

En høj tro på at kunne overkomme følelsesmæssigt belastende situationer under et rygestop har i tidligere undersøgelser vist sig at have betydning for, om rygestoppet lykkedes.

Andel brugere af det digitale rygestopprogram xhale.dk, der angiver at de ’helt sikkert’ ville ryge i følgende situationer (%). Svarmulighederne var ’helt sikkert’, ’muligvis’, ’muligvis ikke’ og ’helt sikkert ikke’

Den information, brugeren afgiver omkring svære situationer ved tilmelding til xhale.dk, bliver brugt til at generere personliggjorte sms-beskeder, der sendes til brugeren dagligt. På den måde får den enkelte bruger gode råd til at overkomme netop de situationer, som han eller hun finder sværest.

Xhale.dk er udviklet af Kræftens Bekæmpelse. I øjeblikket er Statens Institut for Folkesundhed, SDU i gang med at undersøge, om de personliggjorte sms-beskeder ser ud til at hjælpe flere til rygestop end en række ikke-personliggjorte sms-beskeder.

De endelige resultater omkring interventionen forventes færdige senere på året.

Redaktionen afsluttet: 23.05.2012