Skip to main content
Uge 21, 2011

Halvdelen af kommunerne tilbyder forebyggende indsatser til borgere med hjerte-kar-sygdom

Hjerte-kar-sygdom og rehabilitering

Kommunerne har med Sundhedsloven fra 2007 fået ansvaret for den del af den patientrettede forebyggelse der finder sted, når borgere med kronisk sygdom ikke er i behandling på sygehus eller hos den praktiserende læge. En af de grupper, der er fokus på, er borgere med hjerte-kar-sygdom.

I 54 % af landets kommuner er der tilbud om forebyggelse til borgere med hjerte-kar-sygdom. Før Kommunalreformen i 2007, hvor kommunerne fik ansvaret for at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne, havde kun en enkelt kommune forebyggende tilbud til denne gruppe. Fra 2007 til og med 2010 har 52 kommuner etableret forebyggende tilbud til netop denne gruppe.

I 23 % af kommunerne er det også muligt for borgere i særlig risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdom f.eks. på grund af overvægt, forhøjet blodtryk eller rygning at deltage i disse forebyggende tilbud.

I næsten alle de kommuner, der har forebyggende tilbud til hjerte-kar-patienter, indgår fysisk træning og undervisning. Træningen foregår i grupper. Derudover tilbyder 16 % af kommunerne specifik individuel træning til borgere med hjerte-kar-sygdom.

Tilbuddet om træning varierer i længde. Mens over halvdelen af kommunerne har træningstilbud, der varer 5 - 10 uger, er der kun 2 % af kommunerne, som har træningsforløb i 16 - 20 uger.

Andel af kommuner som tilbyder borgere med hjerte-kar-sygdom træningsforløb i 5-10, 11-15 eller 16-20 uger. I procent.

Udover fysisk træning indgår undervisning i det forebyggende tilbud. Det gælder for 89 % af kommunerne. 23,4 % af dem tilbyder undervisning både i grupper og individuelt, mens undervisningen i resten (76,6 %) af kommunerne udelukkende foregår i grupper. I enkelte kommuner er undervisningen af hjerte-kar-patienter slået sammen med undervisning af borgere med andre kroniske sygdomme som type 2 diabetes og kronisk obstruktiv lungelidelse.

Undersøgelsen er gennemført af TrygFondens Forebyggelsescenter ved Statens Institut for Folkesundhed, ved Syddansk Universitet og bygger på interview med 98 kommuner.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 25.05.2011