Skip to main content
Uge 20, 2016

Mere alkohol øger risikoen for brystkræft – til gengæld falder risikoen for blodprop i hjertet

Kvinder, der øger deres alkoholforbrug i løbet af bare fem år, har større risiko for at udvikle brystkræft. Til gengæld falder risikoen for at få en blodprop i hjertet

Hvis kvinder begynder at drikke mere alkohol, end de plejer, vil de i løbet af bare ganske få år øge risikoen for at få brystkræft. Omvendt vil risikoen for at få en blodprop i hjertet falde.

Det viser et nyt studie fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU. Studiet er netop offentliggjort i det anerkendte, internationale tidsskrift British Medical Journal.

Det er første gang, man har undersøgt, hvad det betyder for helbredet, når man over tid – i dette tilfælde fem år – ændrer sit alkoholforbrug.
I alt 21.523 danske kvinder i alderen 50-64 år har deltaget i undersøgelsen.

Underbygger hypotese

Ifølge studiet øger kvinder, der for eksempel går fra at drikke 7 genstande til 14 om ugen, risikoen for at få brystkræft med 13 procent.

Samtidig falder risikoen for at få en blodprop i hjertet med 11 procent. Øger kvinderne forbruget med i alt 14 genstande – for eksempel fra 7 til 21 genstande om ugen – stiger risikoen for at få brystkræft med 30 procent. Samtidig falder risikoen for at få en blodprop i hjertet med 22 procent.

”Tidligere studier har zoomet ind på et bestemt tidspunkt og herudfra belyst de helbredsmæssige konsekvenser af ens alkoholforbrug. Dette studie er det første i verden, der undersøger, hvad det betyder for risikoen for at få brystkræft, hvis man ændrer sit alkoholforbrug over tid. Derfor kan vores resultater i høj grad bruges til at underbygge hypotesen om, at alkohol forhøjer risikoen for brystkræft og sænker risikoen for blodprop i hjertet,” siger professor Janne S. Tolstrup, Statens Institut for Folkesundhed.

Fulgt i 11 år

Kvinderne, der deltog i studiet, blev mål, vejet og interviewet om deres livsstil og alkoholvaner to gange med fem års mellemrum.
Efterfølgende har forskerne fulgt kvinderne i 11 år for at se, hvem der udviklede brystkræft eller fik en blodprop i hjertet.

Ændring i alkoholforbrug over 5 år

Figuren viser den relative risiko for henholdsvis brystkræft og blodprop i hjertet i forhold til kvindernes ændring i alkoholindtag over en femårig periode.

Værdien 0 betegner kvinder, hvis alkoholforbrug ikke ændrede sig over de fem år, mens for eksempel værdien 10 betegner kvinder, som øgede deres alkoholforbrug med 10 genstande om ugen i løbet af de fem år.

De stiplede linjer angiver den statistiske usikkerhed (95 procent sikkerhedsinterval).

Studiet har også undersøgt, hvad det betyder for helbredet, hvis man drikker mindre, men her fandt forskerne ingen statistisk sikre sammenhænge.
Hvert år dør omtrent 2200 kvinder af iskæmisk hjertesygdom og 1200 kvinder af brystkræft.

Vil du læse mere?

Find artiklen her

Redaktionen afsluttet: 18.05.2016