Skip to main content
Uge 20, 2013

Nogle kommuner tilbyder særlig hjælp til traumatiserede flygtninge og pårørende

Indsatser modrettet traumatiserede

Omkring en tredjedel af flygtninge, der kommer til Danmark er traumatiserede. 15 kommuner retter særlige helhedsorienterede indsatser mod traumatiserede personer, samt personer som er i risiko for at blive traumatiserede. Det viste en kortlægning af kommunernes sundhedsfremmeindsatser målrettet etniske minoriteter, offentliggjort i oktober.

Det skønnes, at cirka 30 procent af de flygtninge, der kommer til Danmark, er traumatiserede. Det svarer til godt 30.000 personer [1]. Traumatiserede har generelt en højere forekomst af både mentale og fysiske lidelser sammenlignet med den øvrige befolkning. Det kan betyde betragtelige omkostninger – menneskeligt for den traumatiserede og dennes familie – og samfundsmæssigt som følge af mental, fysisk og social funktionsnedsættelse [2].

En række kommuner har arbejdet for at skabe rehabiliteringsforløb for traumatiserede med et beskæftigelsesrettet sigte – gennem projekter som ”TRIB”, der koordineres af Center for tosprogethed og interkulturalitet, UC2, og ”Job og rehabilitering” under Dansk Flygtningehjælp. Disse indsatser havde som udgangspunkt, at psykiske traumer ikke behøver være en hindring for tilknytning til arbejdsmarkedet. Tværtimod kan beskæftigelse, der tager højde for den enkeltes situation og arbejdsevner, være styrkende for rehabiliteringsprocessen, beskriver projekterne. Traumatiserede forældres tilknytning til arbejdsmarkedet havde tilmed en positiv indvirkning på børnenes trivsel i familien.

Projektet ”Familierettet rehabilitering”, som finder sted i seks kommuner, sætter fokus på traumatiserede flygtningefamilier med hjemmeboende børn med råd og vejledning, koordinering og såkaldt psykoedukation. Der er også opmærksomhed på forebyggelse af sekundær traumatisering, der kan ramme de pårørende. Det kan f.eks. være følelsen af vrede eller afmagt. Børn af traumatiserede forældre er i særlig høj risiko. Varde Kommune tilbyder gennem projektet ”NUSSA” en indsats i folkeskoleregi blandt 6-12-årige børn af traumatiserede flygtninge og krigsveteraner. Der er uddannet terapeuter til at praktisere strukturerede lege, der kan hjælpe børnene til at aflæse egne og andres følelser og udvikle relationelle færdigheder.

Kommuner med indsatser, der indebærer støtte til traumatiserede:
Faaborg-Midtfyn, Favrskov, Haderslev, Herning, Hillerød, Holstebro, Køge, København, Odense,
Odsherred, Sønderborg, Varde, Vejle, Aalborg, Aarhus.

[1] Status notat om flygtninge med traumer
[2] Lund M., Sørensen J. H., Christensen J. B., Ølholm A. 2008. MTV om behandling og rehabilitering af PTSD
– herunder traumatiserede flygtninge, Region Syddanmark

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 15.05.2013