Skip to main content

Udviklingen i social ulighed i sundhed, sygelighed og trivsel siden 1987

Rapport om social ulighed

En ny undersøgelse om social ulighed i sundhed viser, at der stort set ikke er sket ændringer siden 1987. Der er social ulighed på mange områder indenfor sundhed, sygelighed og trivsel. Personer med en kort uddannelse har bl.a. flere smerter, flere langvarige sygdomme, dårligere sundhedsadfærd, svagere sociale relationer og dårligere arbejdsmiljø end personer, der har en lang uddannelse.

I rapporten "Social ulighed i sundhed, sygelighed og trivsel 2010 og udviklingen siden 1987", som Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet offentliggør i dag, er den sociale ulighed belyst for 48 indikatorer. For mange indikatorer er der samme ulighed i dag, som der var i 1987.

Her ses nogle af de områder, hvor personer med kort uddannelse har de højeste forekomster, dvs. hvor der er social ulighed, og hvor der fra 1987 til 2010 ikke er sket nogen ændring i uligheden.

Indikatorer, hvor der i 2010 er samme ulighed, som der var i 1987

  • Smerter i skulder eller nakke
  • Smerter i ryg eller lænd
  • Gør ikke noget for at bevare eller forbedre helbred
  • Har en stillesiddende fritidsaktivitet
  • Er ofte udsat for ensidige og gentagne bevægelser i arbejdet
  • Løfter ofte tunge byrder (mindst 10 kg)

I 1987 havde 11 % mænd med under 10 års uddannelse haft smerter i ryg eller lænd inden for de seneste 14 dage, hvorimod der kun var halvt så mange af mændene med 15 års uddannelse eller mere. Forholdet er i 2010 det samme.

Blandt mænd med under ti års uddannelse er i dag dobbelt så mange, 16,9 %, end for 25 år siden, som næsten aldrig føler sig friske nok til at gennemføre, hvad de har lyst til. Blandt mænd med længst uddannelse dvs. 15 år eller længere er det kun 2 %, som har det ligesådan.

I alle uddannelsesgrupper går flere til regelmæssigt til tandlæge i 2010 end i 1987, men der er 4-5 gange flere med under ti års uddannelse, som ikke har været til tandlæge de seneste fem år sammenlignet med dem med 15 års uddannelse eller mere.

Vil du l├Žse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 16.05.2012