Skip to main content
Uge 20, 2009

Personer med alkoholmisbrug har øget risiko for selvmord

Alkoholmisbrug og selvmord

Personer som har, eller tidligere har haft et alkoholmisbrug, har en risiko for at begå selvmord, som er 8 gange større end risikoen for personer, som aldrig har haft et alkoholmisbrug. Selv når man i beregningerne tager højde for, at alkoholmisbrugeren også kan have andre psykiske sygdomme, så er risikoen for at begå selvmord stadig 3 gange højere end blandt personer, som ikke er alkoholmisbrugere. Dette tyder på, at psykiske sygdomme nok er en væsentlig del af grunden til den øgede risiko for selvmord blandt alkoholmisbrugere, men det viser samtidig, at psykisk sygdom ikke er en nødvendig faktor for, at alkoholmisbrugere er i øget risiko for at begå selvmord.
Tallene stammer fra en ny ph.d.-afhandling, baseret på registerforskning, som er publiceret fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Risiko for selvmord blandt personer med alkoholmisbrug sammenlignet med personer uden(risikoen for personer uden alkoholmisbrug er sat til 1)

Det er i forvejen kendt, at personer med alkoholmisbrug har højere risiko for at begå selvmord end personer uden alkoholmisbrug. Samtidig ved man, at personer med alkoholmisbrug ofte har andre psykiske sygdomme. Derfor har det været nærliggende at tro, at den øgede risiko for selvmord blandt personer med alkoholmisbrug skyldes, at disse personer har andre psykiske sygdomme. Men denne undersøgelse antyder altså noget andet.

Redaktionen afsluttet: 13.05.2009