Skip to main content
Uge 19, 2010

Mange ældre benytter sig af forebyggende ordninger

Ældre og forebyggelse

En stor del af de 65-84-årige benytter sig af forebyggende ordninger. Næsten halvdelen har for eksempel i løbet af et år fået målt kolesteroltal, knap otte ud af ti har fået målt blodtryk, og omkring en tredjedel har været til forebyggende helbredstjek eller helbredssamtale.

Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet har for Sundhedsstyrelsen udarbejdet rapporten ”Ældrebefolkningens sundhedstilstand i Danmark”, som tegner et billede af 65-84-åriges fysiske og psykiske helbredstilstand, brug af medicin og sundhedsvæsen med mere. Rapportens analyser bygger på data i Sundheds- og Sygelighedsundersøgelsen fra 2005.

De ældre er også blevet spurgt, om de går regelmæssigt til tandlæge, og her svarer syv ud af ti, ja. Der er dog forskel på aldersgrupperne. Mens andelen der går regelmæssigt til tandlæge blandt 65-74-årige er henholdsvis 76 % for mænd og 75 % for kvinder, er det blandt 75-84-årige kun 66 % af mændene og 61 % af kvinderne, som går regelmæssigt til tandlæge.

Brug af forebyggende ordninger blandt 65-84-årige mænd og kvinder, 2005. I procent.

Ser man på forskellen mellem mænd og kvinder, viser det sig, at flere ældre mænd benytter sig af helbredstjek/ -samtale end ældre kvinder. Det er især mænd over 75 år, hvor 42 procent siger, at de har været til forebyggende helbredstjek/ -samtale inden for det sidste år. Blandt de jævnaldrende kvinder er det 35 procent. Der er også flere mænd end kvinder, som har fået målt kolesteroltal, mens flere kvinder end mænd har fået målt deres blodtryk.

Redaktionen afsluttet: 12.05.2010