Skip to main content
Ugens tal, uge 18

Hjertepatienter skal tilbydes rehabilitering i eget hjem

Nyt forskningsprojekt undersøger, om man kan få flere patienter med hjertesvigt til at deltage i rehabilitering ved, at det foregår i patientens eget hjem.

Rehabilitering til patienter med hjertesvigt øger deres livskvalitet og reducerer antallet af hospitalsindlæggelser.

Alligevel er det kun halvdelen af alle patienter med hjertesvigt, der modtager rehabilitering i Danmark.

Men det vil forskere ved Statens Institut for Folkesundhed forsøge at ændre. I samarbejde med en række samarbejdspartnere er de i gang med at undersøge, om et tilbud om at modtage rehabilitering i eget hjem kan få flere patienter til at deltage.

Målet med rehabilitering er at give patienter et meningsfuldt liv med bedst mulig funktionsevne.

”Rehabilitering er traditionelt center-baseret. Det vil sige, at det foregår i grupper på et hospital eller i et center i kommunen. Det fungerer godt for nogle, men vi ved, at der for andre er mange udfordringer i forbindelse med disse tilbud, da de kræver, at patienterne kommer til dem. Det er nemlig langt fra alle, det fungerer for,” fortæller forsker og projektleder Line Zinckernagel fra Statens Institut for Folkesundhed.

Der er for eksempel udfordringer i form af lang transporttid, ubelejlige og ufleksible tidspunkter og fravær fra arbejdspladsen, ligesom nogle patienter oplever ubehag ved at deltage på et hold.

”Konsekvensen er, at mange patienter aldrig møder op og får rehabilitering. Det er især personer med et kort uddannelsesniveau, ældre personer eller personer, der bor alene, har svære symptomer eller andre sygdomme, der ikke deltager i de eksisterende tilbud. Så der er brug for et alternativ,” fortæller Line Zinckernagel. 

Gode erfaringer i Storbritannien

Alternativet, som skal udvikles og testes i forskningsprojektet, er at lade rehabiliteringen foregår derhjemme i patientens egne trygge rammer.

Det har man allerede gode erfaringer med i Storbritannien, og her har det også vist sig, at rehabilitering i eget hjem er lige så effektivt som rehabilitering i et center.

Det danske forskningsprojekt er inspireret af den britiske model, og de danske forskere har også et tæt samarbejde med de britiske forskere, men den danske udgave bliver ifølge Line Zinckernagel tilpasset danske forhold, danske patienter og deres pårørende.

Foregår over 12 uger

Forløbet med rehabilitering i patientens hjem vil forløbe over 12 uger med støtte fra en sundhedsprofessionel, der dels kommer hjem til patienten, dels har kontakt via telefonen.

Nøgleelementerne er fysisk træning, psykisk støtte og patientuddannelse.

”Patienterne får et program med fokus på fysisk træning, håndtering af stress, åndenød og angst, ligesom de også lærer om deres medicin, hvad hjertesvigt er, og hvordan de monitorerer deres symptomer. Desuden vil der være fokus på at støtte de pårørende,” forklarer Line Zinckernagel.

Når det danske forløb er udviklet, skal 75 patienter med hjertesvigt og deres pårørende teste det. Senere skal endnu flere patienter teste forløbet.

Fakta: Hjertesvigt er en alvorlig tilstand, hvor hjertemusklen er svækket og derfor ikke er i stand til at pumpe blodet effektivt nok rundt i kroppen. Det betyder, at blodtilførslen til de enkelte organer bliver mindre.

Over 66.000 danskere lider af hjertesvigt.

Projektet er støttet af Hjerteforeningen.

Kontakt:

Forsker og projektleder Line Zinckernagel, e-mail: lizi@sdu.dk, tlf.: 6550 7806, Statens Institut for Folkesundhed.
Vil du vide mere?

Læs om projektet

Redaktionen afsluttet: 06.05.2021