Skip to main content
Uge 18, 2018

Ny bog giver introduktion til mental sundhedsfremme

I ABC for mental sundheds nye bog får man inspiration til, hvordan man kan fremme mental sundhed i eksempelvis kommuner, foreninger og organisationer.

Mental sundhed kan være et diffust begreb for mange. For hvad betyder det egentligt, og hvordan fremmer man den mentale sundhed?

I en ny bog bliver begrebet imidlertid både forklaret og udfoldet gennem en række konkrete cases fra danske kommuner og foreninger, der - som en del af partnerskabet ABC for mental sundhed - har arbejdet med at fremme borgeres og medlemmers mentale sundhed.

Bogen "Mental sundhed til alle - ABC i teori og praksis" er netop udkommet ved Statens Institut for Folkesundhed. Formålet med bogen er at give alle, der arbejder med mental sundhedsfremme, eller som har et ønske om at gøre det, forståelse for, hvad mental sundhedsfremme er - og inspiration til, hvordan man kan arbejde med det i hverdagen.

Tre enkle budskaber

Projekt ABC for mental sundhed er forskningsbaseret og går kort fortalt ud på at fremme danskernes mentale sundhed ud fra tre hovedbudskaber: Gør noget aktivt, gør noget sammen og gør noget meningsfuldt.

Statens Institut for Folkesundhed er initiativtager til ABC for mental sundhed med projektchef og seniorforsker Vibeke Koushede i spidsen. De øvrige partnere er Psykiatrifonden, Center for Forebyggelse i praksis (KL), Sund By Netværket, DGI, Det Danske Spejderkorps, Dansk Almennyttigt Boligselskab, Dansk Oplysnings Forbund, Hjerteforeningen, Røde Kors Hovedstaden og kommunerne: Aarhus, Aalborg, Odense, Frederiksberg, Jammerbugt, Gribskov, Slagelse og Læsø.

Partnerskabet blev stiftet i 2016 med støtte fra Nordea-fonden.


Vil du læse mere?

Find rapport her

Redaktionen afsluttet: 02.05.2018