Skip to main content
Uge 18, 2014

Opbremsning i børns overvægt

Antallet af overvægtige børn og unge er stabiliseret

Overvægt og fedme blandt børn og unge er associeret med helbredsrisici, både i barndommen og på lang sigt. Antallet af overvægtige og svært overvægtige har været støt stigende siden 1970'erne, men nu viser nye danske tal, at der er sket en opbremsning, således at niveauet af overvægtige børn og unge har stabiliseret sig.

Denne opbremsning ses i forskellige undersøgelser fra forskellige dele af Danmark. Som et eksempel på denne stabilisering viser figur 1, at der blandt indskolingsbørn i alderen 5-7 år i fem kommuner omkring København (Gentofte, Glostrup, Albertslund, Rødovre og Tårnby) er en stabil forekomst af overvægt i skoleårene 2007/2008 til 2011/2012. Information om højde og vægt er målt af skolesundhedsplejersker og data stammer fra Databasen Børns Sundhed.

Figur 1 - Forekomsten af overvægt baseret på tal fra indskolingsundersøgelser i 5 kommuner omkring København

Et andet eksempel på stabilisering ses i figur 2, som viser, at der blandt de 5-8-årige, som er inkluderet i kohorteundersøgelsen Bedre Sundhed for Mor og Barn, ligeledes er en stabil forekomst af overvægt i perioden 2005-2010. Disse tal for overvægt er indsamlet ved, at forældrene har indrapporteret barnets højde og vægt, og tallene er indsamlet over hele landet.

Figur 2 - Forekomst af overvægt blandt 5-8-årige i kohorteundersøgelsen Bedre Sundhed for Mor og Barn

I artiklen, som ugens tal er baseret på, fandt vi ligeledes en stabilisering af antallet af overvægtige unge, baseret på selvrapporteret information om højde og vægt for 11-15-årige fra Skolebørnsundersøgelsen HBSC fra år 2002 til 2010. Tallene i figurerne ovenfor siger ikke noget om den absolutte andel af overvægtige børn i hele Danmark, men viser en stabilisering i de anvendte datamaterialer over perioden.

Tendensen til, at den kraftige stigning i antallet af overvægtige og svært overvægtige børn og unge er bremset op, ses i mange vestlige lande, men der er store forskelle mellem landene i forhold til på hvilket niveau stabiliseringen er sket. Desuden er der i flere lande rapporteret forskelle i, hvorledes tendenserne stabiliserer sig eller stiger over tid, afhængigt af hvilken socialgruppe børnene vokser op i.

Historisk set har fedmeepidemien udviklet sig i faser med skiftevis stigning og opbremsning i antallet af nye tilfælde af overvægt og fedme, så der er den mulighed, at vi lige nu befinder os på et plateau, det vil sige en periode uden stigning, men med en stigning forude. Derfor er det vigtig kontinuerligt at monitorere, hvordan antallet af overvægtige og svært overvægtige børn og unge udvikler sig.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der ikke er sket et fald i antallet af overvægtige børn og unge, og at overvægt og fedme stadig er et anseeligt problem i Danmark.

Vil du læse mere?

Find artiklen her

Redaktionen afsluttet: 30.04.2014