Skip to main content
Uge 18, 2013

Cyklister vurderer eget helbred som godt

Cykling og selvvurderet helbred

I KRAM-undersøgelsen om kost, rygning, alkohol og motion blev over 76.000 deltagere i 13 kommuner spurgt om, hvor ofte i løbet af en uge, de bruger cyklen som transportmiddel, eksempelvis til og fra arbejde. Nye tal fra KRAM-undersøgelsen viser, at omkring 23 % af mændene og 27 % af kvinderne i undersøgelsen cykler mindst 3,5 timer om ugen, svarende til 30 minutter om dagen i gennemsnit.

Blandt dem der cykler, er der flere, som vurderer, at de har et godt eller virkelig godt helbred, end dem der ikke cykler. Blandt dem, der cykler 3,5 timer om ugen eller mere, vurderer 82 % mænd og 79 % kvinder, at de har et godt eller et virkelig godt helbred.

I undersøgelsen svarer 41 % mænd og 39 % kvinder, at de ikke bruger cyklen i forbindelse med transport. Blandt dem, som ikke cykler i forbindelse med transport er der 69 % mænd og 66 % kvinder, der svarer, at de samtidig har et godt eller virkelig godt selvvurderet helbred.

Andel der vurderer eget helbred som virkelig godt eller godt i forhold til, hvor lang tid man bruger på at cykle i forbindelse med transport fra sted til sted, eksempelvist fra arbejde (i procent)

Tidligere videnskabelige undersøgelser på området har vist at aktiv transport, herunder cykling, er relateret til en lavere risiko for hjertesygdom samt lavere Body Mass Index, mindre fedt i blodet og lavere blodtryk. Ligeledes har tidligere forskning vist, at voksne, der cykler til og fra arbejde, har 30 % lavere dødelighed sammenlignet med personer, som ikke cykler. Udover at fysisk aktivitet, herunder cykling, er afgørende for et godt helbred, bidrager det også til trivsel og velvære.

I alt besvarede 76.484 personer et detaljeret spørgeskema om helbred, sundhedsvaner og ønsker om hjælp til at ændre vaner. Undersøgelsen blev gennemført i 13 kommuner i 2007 og 2008 af Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet. Blandt de personer, der besvarede spørgeskemaet, deltog 18.065 også i en omfattende helbredsundersøgelse.

 

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 01.05.2013