Skip to main content
Uge 18, 2012

Danmark har flest unge som prøver at slanke sig sammenlignet med 38 andre lande

Unges vægtreducerende adfærd

Danmark er blandt 39 lande, det land som har flest 11-, 13- og 15-årige, som på en eller anden måde har gjort noget for at tabe sig. Men samtidig er Danmark et af de lande, der faktisk har færrest overvægtige i den aldersgruppe. Det viser den internationale skolebørnsundersøgelse, HBSC (Health Behaviour in School-aged Children), som Verdenssundhedsorganisationen, WHO offentliggør i dag, og hvor Statens Institut for Folkesundhed, SDU har stået for udarbejdelsen af de danske tal.

Mens 27 % af de 11-årige, 37 % af de 13-årige og 37 % af de 15-årige danske piger svarer, at de har prøvet at tabe sig, ligger Sverige i den helt anden ende af skalaen, og f.eks. siger kun 6 % af de 11-årige svenske piger det samme. Der er væsentlig færre drenge end piger, som har prøvet at tabe sig, men igen er andelen dobbelt så stor i Danmark i forhold til Sverige, mens Norge ligger imellem.

Undersøgelsen bygger på de unges egne svar, og de er også spurgt, om de synes de er for tykke, og her svarer 42 % af 13-årige danske piger og 25 % af 13-årige danske drenge, at de synes de er for tykke.

Andel af 13-årige i Skandinavien som siger, at de har prøvet at tabe sig i vægt

Den internationale HBSC-rapport afdækker en lang række indikatorer for sundhedsadfærd, helbred og trivsel. De unge har svaret på spørgsmål om deres helbred, kost, rygning, alkohol, motion, sex og deres relation til venner og familie.

Rapporten udkommer hvert fjerde år. Nogle af de danske tal har været offentliggjort tidligere i forbindelse med den danske skolebørnsundersøgelse.

Vil du læse mere?

Find artiklen her

Redaktionen afsluttet: 02.05.2012