Skip to main content
Uge 18, 2009

Næsten hver 5. pige oplever seksuelt overgreb fra jævnaldrende

Børn, unge og overgreb

En ny undersøgelse blandt unge viser, at størstedelen af seksuelle overgreb, foregår mellem jævnaldrende. 5 procent af drenge og 18 procent af piger på 15-16 år har haft seksuelle erfaringer imod deres vilje med en jævnaldrende, hvilket vil sige aldersforskellen højst er fem år. Seksuelle overgreb er defineret som seksuelle erfaringer mod barnets eller den unges vilje, og der er tale om både ikke-fysiske og fysiske seksuelle krænkelser, som oftest begås af en ven eller en nuværende eller tidligere kæreste.

Rapporten "Unges trivsel 2008", som Statens Institut for Folkesundhed ved SDU netop har udgivet er baseret på svar fra 6 % af landets 9.-klasses-elever, knap 4.000 unge i alderen 15-16 år. Den er en opfølgning på en tilsvarende undersøgelse i 2002. Formålet har bl.a. været at vurdere de unges viden om egne seksuelle rettigheder og deres muligheder for at undgå uønsket sex.

Det er overraskende, at de fleste seksuelle overgreb mod unge begås af en jævnaldrende og ikke en ældre person. Det er en mindre andel af de unge, 2 % af drengene og 8 % af pigerne, som har haft seksuel kontakt med en, der var mindst fem år ældre end dem selv, og inden de selv var fyldt 15 år. Det defineres ifølge dansk lov som strafbare handlinger dvs. seksuelle overgreb.

Det er ikke alle de unge, der vurderer, at der var tale om overgreb, selvom de seksuelle handlinger er foregået mod deres vilje. Det gør kun 25 % af de drenge og knap 50 % af de piger, der har haft uønskede seksuelle erfaringer med en jævnaldrende - og 12 % af drenge og 29 % af piger, der har haft seksuel kontakt med voksne.

Andel af drenge og piger, der har rapporteret uønskede seksuelle erfaringer med jævnaldrende og seksuel kontakt med voksne, og andelen af drenge og piger der har haft sådan erfaring/kontakt og selv har vurderet, at det var et seksuelt overgreb

Forskellen mellem hvad der kan defineres som seksuelle overgreb, og hvad de unge selv opfatter som overgreb, kan måske fortælle os noget om, at ikke alle uønskede seksuelle kontakter mellem jævnaldrende er ment som overgreb, og fortæller også, at mange unge har svært at opretholde egne og respektere andres grænser. Det stemmer overens med, at 21 % af piger, der har haft samleje med en kæreste, siger, at de ikke var parate og/eller følte sig presset første gang de havde sex med kæresten. Det var der ingen af drengene der gjorde.

For at forebygge seksuelle overgreb er det vigtigt at lære de unge om deres seksuelle rettigheder, og hvad det vil sige at mærke og opretholde egne grænser, samt naturligvis at mærke og respektere andres grænser. Derved vil de unge bedre være i stand til at undgå intenderede overgreb fra voksne og fra jævnaldrende og kunne sige fra over for ikke-ønsket sex.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 29.04.2009