Skip to main content
Uge 18, 2008

Fald i rygning fra 1993 til 2007 er ens uanset uddannelsesniveau

Færre rygere i Grønland

Rygning er et af de store folkesundhedsproblemer i Grønland. Langt over halvdelen af befolkningen ryger dagligt, uanset køn, og dødeligheden af lungekræft og andre rygerelaterede sygdomme er meget høj. Der er iværksat en række politiske initiativer for at mindske rygning, og det offentlige rum i Grønland er i dag langt mere røgfrit end for blot 10-15 år siden.

Andelen af rygere i Grønland er således også faldet fra 1993 til 2007, selvom der fortsat er mange rygere sammenlignet med Danmark og andre europæiske lande. Som tidligere hænger tilbøjeligheden til at ryge sammen med uddannelseslængden, men det er bemærkelsesværdigt, at andelen af rygere er faldet lige meget uanset uddannelseslængden.

Tallene stammer fra tre repræsentative befolkningsundersøgelser om sundhed, sygelighed, livsstil og levevilkår blandt voksne i Grønland, som Center for Sundhedsforskning i Grønland, Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet, har gennemført i tæt samarbejde med Direktoratet for Sundhed i Grønlands Hjemmestyre i 1993, 1999 og i 2007.

Den samlede andel af rygere faldt fra 78% i 1993 til 66% i 2007. Der er lige mange mænd og kvinder, som ryger, og der bliver overvejende røget cigaretter.

Figuren viser andelen af rygere blandt grønlændere efter uddannelseslængde. Det fremgår, at de sociale forskelle i rygning er uændret fra år til år. I 2007 var andelen af rygere således stadig højere blandt personer, der kun har en folkeskoleuddannelse (70 %) end i gruppen med kort uddannelse (66 %) og mellemlang / lang uddannelse (56 %).

Det største fald i andelen af rygere skete fra 1993 til 1999, men faldet fortsatte fra 1999 til 2007. Den faldende andel af rygere blandt voksne grønlændere, uanset uddannelseslængde, kan tolkes således, at de tiltag, som Hjemmestyret har iværksat siden 1995 for at nedbringe andelen af rygere, rammer bredt: Faldet i andelen af rygere har ikke en social slagside. Det ser ud til, at indsatsen mod rygning skal intensiveres, hvis det grønlandske folkesundhedsprograms (Inuuneritta) mål på 40% rygere i 2012 skal nås.

Procent rygere i Grønland 1993-2007 efter uddannelse. Tallene er for grønlændere, 18+ år, i Vestgrønland og er justeret for alder og køn

Der er oplysninger om rygning fra 1408 personer i 1993, 1903 personer i 1999 og 2241 personer i 2007.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 30.04.2008