Skip to main content
Ugens tal, uge 17

Bedre mental sundhed kædes sammen med færre sundhedsudgifter

Ifølge nyt studie er bedre mental sundhed forbundet med lavere udgifter til sundhedsydelser

Borgere, der har et højt niveau af mental sundhed og for eksempel er optimistiske og har overskud, bruger ikke det offentlige sundhedssystem nær så meget som andre.

Det fastslår et nyt studie, der netop er publiceret i tidsskriftet European Journal of Health Economics.

Det er første gang, at man i Danmark undersøger, om mental sundhed målt ud fra positive aspekter, som for eksempel optimisme og overskud, hænger sammen med de offentlige sundhedsudgifter.

Studiet bygger på data fra 3.508 danskere i alderen 16 år og derover. I 2016 har de svaret på spørgsmål om deres mentale velbefindende, for eksempel om de klarer problemer godt, har overskud af energi og føler sig optimistiske. 

Deres svar er herefter koblet til en række danske registre med oplysninger om deres brug af sundhedsudgifter i 2017, herunder konsultationer hos praktiserende læge, ambulant behandling, indlæggelser og brug af receptpligtig medicin.

”Studiet viser, at jo højere niveau af mental sundhed deltagerne har, jo lavere er de sundhedsmæssige udgifter,” siger studiets hovedforfatter, forsker Ziggi Santini fra Statens Institut for Folkesundhed.

Potentiale for store besparelser

Deltagernes mentale sundhed er målt på en skala fra 14 til 70, og jo højere oppe deltagerne ligger på skalaen, jo flere kroner og ører sparer de samfundet for. 

”Hver gang, en person stiger bare et enkelt point på skalaen, er det forbundet med 318 kroner i lavere sundhedsomkostninger,” siger Ziggi Santini. 

Han medgiver, at 318 kroner måske ikke lyder af så meget, men:

”Hvis alle går blot et enkelt hak op ad den mentale sundhedsstige, kan de potentielle besparelser for samfundet være enorme,” siger Ziggi Santini. 

Han understreger, at der også kan være andre årsager til, at høj mental sundhed kædes sammen med færre udgifter. Det kan for eksempel også være en mulighed, at borgere, der spiser og lever sundere, på sigt både får bedre mental sundhed og bruger færre sundhedsydelser. 

I studiet er der blevet justeret for tidligere brug af sundhedsydelser samt en række andre relevante faktorer, herunder om deltagerne i studiet har psykiatriske diagnoser.

”Vores resultater viser, at et højere niveau af mental sundhed er forbundet med lavere sundhedsmæssige udgifter, uanset om man har en psykiatrisk diagnose eller ej. Det betyder, at man ikke kun bør fokusere på at forebygge psykisk sygdom, men også på at fremme mental sundhed generelt i befolkningen,” siger Ziggi Santini.   

Figuren viser, at jo højere niveau af mental velbefindende personer har, jo lavere er de sundhedsmæssige omkostninger.

Kontakt:

Forsker Ziggi Santini, e-mail: zisa@sdu.dk, tlf.: 6550 7723, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Vil du vide mere?

Artikel

Redaktionen afsluttet: 29.04.2021