Skip to main content
Uge 17, 2018

Hver femte elev i 10. klasse ryger

Der bliver pulset løs på cigaretter blandt folkeskolens 10. klasseelever. Knap tyve procent af eleverne er dagligrygere, viser første større undersøgelse af rygning på 10. klassetrin.

Hver dag finder omkring tyve procent af alle 10. klasseelever i folkeskolen lighteren og cigaretterne frem. Samtidig ryger hver tredje elev på årgangen lejlighedsvist.

Det viser en ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed. Det er første gang, man har undersøgt 10. klasseelevernes rygevaner. Tidligere undersøgelser om rygning har koncentreret sig om yngre elever i folkeskolen, gymnasieelever og erhvervsskoleelever.

”Med den nye undersøgelse har vi nu også data på 10. årgang og må jo desværre konstatere, at der er bekymrende mange unge, der ryger. Samtidig er det ikke kommet bag på os, for vi ved, at unge i dén aldersgruppe generelt ryger alt for meget. Eksempelvis ryger 12 procent af gymnasieeleverne og 37 procent af erhvervsskoleeleverne dagligt. Så 10. klasseeleverne passer desværre ind i det samlede billede af danske unge,” siger forsker Lotus Sofie Bast fra Statens Institut for Folkesundhed. 

På efterskolerne ryger de næsten ikke

Undersøgelsen er foretaget blandt tusinde 10. klasseelever i henholdsvis folkeskolen og på efterskolernes 10. klasseårgang og viser, at der er stor forskel mellem de to grupper af unge.

De elever, der tager 10. klasse på en efterskole, har nemlig helt andre rygevaner end folkeskolens 10. klasseelever. 

”I efterskolernes 10. klasser er der stort set ingen, der ryger. Her er der kun omkring én procent, der ryger dagligt. En forklaring kan være, at mange af efterskolerne har valgt at være helt røgfri. Samtidig har skolerne jo eleverne døgnet rundt og kan derfor bedre holde opsyn og håndhæve rygereglerne,” siger Lotus Sofie Bast.

Rapport med anbefalinger

De nye rygetal for 10. klasseelever fra Statens Institut for Folkesundhed bliver offentliggjort i dag i en rapport fra Vidensråd for Forebyggelse, som Lotus Sofie Bast har været med til at udarbejde.

Rapporten handler om forebyggelse af rygning blandt alle børn og unge, og kommer med anbefalinger til, hvordan man i Danmark kan nedsætte rygning. Alle anbefalingerne er evidensbaserede, det vil sige, at de er afdækket i videnskabelige studier.

”Skal vi have færre unge til at ryge, kræver det, at vi sætter ind på flere fronter. I rapporten peger vi eksempelvis på højere priser på tobak, indsatser i skolerne og på, at forbuddet mod salg af tobak til mindreårige håndhæves. Og så kan vi jo se, at efterskolerne kan noget, nemlig håndhæve et røgfrit skolemiljø. Dét kan andre skoler jo lade sig inspirere af,” siger Lotus Sofie Bast.


Kontakt

Forsker Lotus Sofie Bast

Find profil her

Læs mere

Find rapport her

Redaktionen afsluttet: 25.04.2018