Skip to main content
Uge 17, 2012

Grønlandske skolebørn spiser forskelligt i by og bygd

Skolebørnsundersøgelsen, HBSC i Grønland

Børn i bygderne spiser generelt mest traditionel grønlandsk kost, mens børn i Nuuk spiser mere vestligt præget kost, og børn i byerne ligger midt imellem. Det viser Skolebørnsundersøgelsen, Health Behaviour in School-aged Children, som er den eneste landsdækkende undersøgelse af skolebørns helbred og sundhedsvaner i Grønland.

Børn i bygderne spiser oftere sæl, hval, fisk og rugbrød og sjældnere frugt, grøntsager og kartofler i forhold til børn i byerne. I 2010 ses det, at mens 40-46 % af børnene i byerne og Nuuk spiser grøntsager dagligt, gælder det samme kun for 27 % af børnene i bygderne. Samtidig drikker 42 % af børn i bygderne dagligt sodavand, mens det samme gælder for 20 % af børnene i Nuuk.

Andel i procent der dagligt spiser grøntsager i Nuuk, byer og bygder i 2002, 2006 og 2010

Andel i procent der dagligt drikker sodavand m. sukker i Nuuk, byer og bygder i 20002, 2006 og 2010

Det er vigtigt at være opmærksom på forskellene på spisemønstre i by, bygd og Nuuk i forbindelse med forebyggelse f.eks. i form af skolemadsordninger. Siden 2004 har Landsstyret haft som mål, at alle skolebørn skal have mulighed for at få et sundt måltid mad i skolen, derfor er børnene også spurgt om, hvor de oftest spiser frokost. Blandt eleverne svarer 51 %, at de spiser frokost på skolen, 36 % i hjemmet og resten andre hos andre, på grillbar o.lign. eller andre steder.


Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse i hele Grønland blandt børn i 5. til 10. klasse, som 65 % af børnene i de deltagende klasser besvarede. I alt 40 % af alle skolebørn på disse klassetrin i hele Grønland deltog. HBSC-undersøgelsen er blevet gennemført i Grønland hvert fjerde år siden 1994.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 25.04.2012