Skip to main content
Uge 17, 2009

Usund levevis øger markant andel af svært overvægtige

Svært overvægtige i 2020

I går offentliggjorde Forebyggelseskommissionen sin rapport ”Vi kan leve længere og sundere”. Af kommissoriet fremgår, at vi skal leve længere. Det fremtidige omfang af rygning, alkohol, fysisk aktivitet og overvægt har stor betydning for, hvor meget middellevetiden kan forventes at stige i de kommende år.

Statens Institut for Folkesundhed (SIF) ved Syddansk Universitet har i den forbindelse udarbejdet notatet ”Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020”. Det viser sig, at især andelen af svært overvægtige danskere vil vokse markant, hvis vi lever, som vi har gjort siden 1987. Svær overvægt svarer til BMI (Body Mass Index) på 30 eller der over.

SIF’s Sundheds- og Sygelighedsundersøgelser, som bygger på spørgeskemaundersøgelser, viser at andelen af svært overvægtige mænd var 6,2 % i 1987, og den steg til 11,5 % i 2005. På baggrund af det, og når man tager højde for aldersfordelingen, så kan man forvente, at der i 2020 vil være 15,7 % svært overvægtige mænd. Som det ses i figuren stiger andelen også blandt kvinder, men andelen af kvinder er lidt mindre end andelen af mænd.

Overvægt er en risikofaktor, som kan forebygges. Det er sandsynligt, at der foreligger en arvelig disposition til svær overvægt, men den stigende forekomst af overvægt i befolkningen må først og fremmest sættes i relation til et utilstrækkeligt fysisk aktivitetsniveau og til fedtindholdet i kosten. I gennemsnit dør en svært overvægtig 2-3 år for tidligt.

Udviklingen i hyppigheden af svært overvægtige 1987-2005 og fremskrevet til 2020. Aldersstandardiseret, i procent

Den foretagne fremskrivning af hyppigheden af udvalgte risikofaktorer søger at give et bud på udviklingen frem mod 2020. Der er mange usikkerheder forbundet med fremskrivningen, og resultaterne bør derfor først og fremmest bruges som en forsigtig strømpil.

Redaktionen afsluttet: 22.04.2009