Skip to main content
Uge 16, 2018

Flere mænd end kvinder får råd fra lægen om at ændre livsstil

Kønsforskel: Praktiserende læger giver i højere grad mænd end kvinder gode råd om at drikke mindre eller tabe sig.

Om du er mand eller kvinde har stor betydning for, om din praktiserende læge giver dig råd om at ændre livsstil. Mænd får nemlig i langt højere grad end kvinder råd af lægen, hvis de drikker for meget alkohol eller er svært overvægtige.

Det viser rapporten Den Nationale Sundhedsprofil 2017, som Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet for Sundhedsstyrelsen.

For mænd, der drikker mere end højrisikogrænsen og har været hos egen læge inden for det seneste år, har omkring hver femte (19 procent) modtaget råd fra lægen om at nedsætte alkoholforbruget. Hvad angår kvinder, der også drikker mere end højrisikogrænsen, har kun knap én ud af tolv (8 procent) fået samme råd.

Der er også kønsforskel, når lægerne giver råd om vægttab til svært overvægtige personer. Blandt mænd og kvinder, der har været en tur hos lægen inden for det seneste år, fik henholdsvis 38 procent mænd og 31 procent kvinder et råd om vægttab.

"Det er nogle opsigtsvækkende kønsforskelle, men der er åbenbart nogle barrierer, som gør det sværere for lægen at give kvinder råd om at ændre livsstil. Eller også er kvinder bedre til selv at italesætte deres livsstil over for lægen, så det nærmere bliver en dialog end et decideret råd fra lægen om at ændre livsstil," siger Heidi Rosendahl fra Statens Institut for Folkesundhed, der er en af forskerne bag rapporten.

I alt har 180.000 danskere på 16 år eller derover besvaret et omfattende spørgeskema om blandt andet sundhedsadfærd og besøg hos egen læge inden for det seneste år.

Flere råd om alkohol - færre om vægttab

 I sundhedsprofilen kan man også se udviklingen over tid, hvad angår de lægelige råd. Her fremgår det, at flere mænd og kvinder siden 2010 har fået råd om at nedsætte alkoholforbruget, hvis de har haft et for højt alkoholforbrug.

Siden 2010 er tre procentpoint flere mænd blandt de, der drikker mere end højrisikogrænsen, blevet rådet til at drikke mindre. For kvinder er det ét procentpoint flere.

Til gengæld er lægerne blevet mere sparsomme med råd om vægttab. Siden 2010 har ni procentpoint færre svært overvægtige mænd fået at vide, at de skal tabe sig. Blandt kvinder er der 11 procentpoint færre.

Den Nationale Sundhedsprofil er gennemført i et samarbejde mellem de fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundheds- og Ældreministeriet samt Finansministeriet.

Figuren viser andelen, der har været hos egen læge i løbet af det seneste år og modtaget råd om henholdsvis at nedsætte alkoholforbruget og at tabe sig. Opgørelsen er lavet blandt mænd og kvinder, der henholdsvis har et for højt alkoholforbrug og er svært overvægtig. 2010, 2013 og 2017. Procent.

 

Et for højt alkoholforbrug henviser til overskridelse af Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse, som er 21 genstande om ugen for mænd og 14 for kvinder. Svær overvægt defineres som et Body Mass Index (BMI) på 30 eller derover. 

Kontakt

Akademisk medarbejder Heidi Rosendahl

Find profil her

Vil du læse mere?

Find rapport her

Redaktionen afsluttet: 18.04.2018