Skip to main content
Uge 15, 2014

Middellevetid i kommuner og bydele

Rygning og alkohol har stor betydning for forskelle mellem kommuner og bydele

Rygning og alkohol er med til at øge forskellen i middellevetid mellem kommuner og bydele i hovedstaden. Uden dødsfald relateret til rygning og alkohol bliver forskellene mellem middellevetiderne i kommuner og bydele mindre. Det betyder, at der er relativt mange dødsfald relateret til rygning og alkohol i kommuner og bydele med lave middellevetider og relativt få dødsfald relateret til rygning og alkohol i kommuner med høje middellevetider. Gennemsnitligt ville middellevetiden øges med 4,4 år, hvis ikke der var dødsfald relateret til rygning og alkohol.

Næsten halvdelen af de danske kommuner har en middellevetid, der ligger inden for et interval på et år. Nitten kommuner ligger mere end 1¼ år fra gennemsnittet, enten over eller under, som det ses i figuren.

Selvom middellevetiden i Københavns kommune er relativt lav i forhold til andre kommuner, ses der også store forskelle mellem kommunens 10 bydele. Også her gælder det, at forskellen eller uligheden mellem bydelene mindskes uden dødsfald relateret til rygning og alkohol. Gennemsnitligt øges middellevetiden med 5,7 år uden dødsfald relateret til rygning og alkohol.

Mange forhold påvirker dødeligheden i en kommune eller i en bydel. En sund befolkning med gode levevilkår, gode sundhedsvaner og et godt sundhedsvæsen vil andet lige have en lang middellevetid. Boligforholdene, som kan påvirke flyttemønsteret mellem kommuner og bydele, kan også have indflydelse på middellevetiden. Personer med lav indkomst og dårligt helbred vil sjældent bosætte sig i kommuner eller bydele med dyre boliger, men vil have bedre muligheder for at bosætte sig i kommuner, hvor huslejen er lavere. Således afspejler forskellene i middellevetid mellem kommuner og bydele i vid udstrækning den sociale ulighed i middellevetid.

Resultaterne viser, at uden dødsfald relateret til rygning og alkohol;

  • ville de fleste kommuners og bydeles middellevetid have været mindst fire år højere og for nogle bydeles vedkommende helt op til seks år højere
  • ville forskellen eller uligheden mellem kommunerne mindskes, f.eks. vil antallet af kommuner, der ligger mere end 1¼ år fra gennemsnittet reduceres fra 19 til 8


Kommunale middellevetider. Forskel (i år) fra den gennemsnitlige kommunale middellevetid (79,2 år), 2007-2011

Vil du læse mere?

Find notatet her

Redaktionen afsluttet: 09.04.2014