Skip to main content
Uge 15, 2013

Mange spædbørn er passive rygere

Spædbørn og passiv rygning

Hvert sjette spædbarn, 16 %, og hvert fjerde indskolingsbarn, 24 %, udsættes for passiv rygning i hjemmet. Det viser de seneste opgørelser fra sundhedsplejerskerne i 11 kommuner i Region Hovedstaden.

Der er stadigt færre voksne, som ryger, men der har ikke været en tilsvarende udvikling i passiv rygning blandt børn i de senere år. Figuren viser udviklingen i passiv rygning blandt spædbørn fra 2003 til 2010. Andelen varierer mellem 14 og 18 % uden nogen klar nedadgående tendens.

Procent af spædbørn udsat for passiv rygning i hjemmet i perioden 2003-2010

Passiv rygning blandt børn er stærkt knyttet til nogle forhold i familien. Det er således sådan, at nogle gruppe har lavere og andre højere forekomst. 

  • Blandt spædbørn af unge mødre under 25 år er 33 % passive rygere, blandt børn af ældre mødre over 35 år er forekomsten kun 10 %.
  • Blandt børn af mødre med kort uddannelse med højst 10 års skolegang, er 40 passive rygere, blandt børn af mødre med længere uddannelse, medover 10 års skolegang, er forekomsten kun 13 %.
  • Blandt børn med danske mødre er forekomsten 14 %, blandt børn hvis mor er henholdsvis første- og andengenerationsindvandrer, er forekomsten henholdsvis 24 % og 38 %.

Børn som udsættes for passiv rygning, har øget risiko for bl.a. astma, bronkitis og mellemørebetændelse. Børn er særligt sårbare over for passiv rygning, fordi deres luftveje, lunger og andre organer ikke er færdigudviklet, og fordi de har højere respirationsrate og dermed indånder flere partikler. Børn tilbringer endvidere mange timer indendørs, hvor de leger og kommer i tæt kontakt med møbler og legetøj, hvor de skadelige stoffer fra tobaksrøgen opsamles.

Derfor er det et vigtigt sundhedspolitisk mål at reducere passiv rygning blandt børn. Der gøres i forvejen en stor indsats for at reducere problemet. For eksempel søger sundhedsplejerskerne ved oplysning at mindske problemet. Sundhedsplejerskerne ser næsten alle spædbørn og næsten alle indskolingsbørn.

Tallene fremgår af en ny sundhedsprofil om børn i Region Hovedstaden. Den bygger på Databasen Børns Sundhed med data fra sundhedsplejerskernes journaler om 5406 spædbørn i 11 kommuner i Region Hovedstaden og 4791 indskolingsbørn i 10 kommuner i Region Hovedstaden. Disse tal må anses for mere sikre end undersøgelser, hvor man beder forældrene fortælle, om deres børn er udsat for passiv rygning.

Sundhedsprofilen er skrevet af en forskergruppe på Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 10.04.2013