Skip to main content
Uge 15, 2010

Antallet af sclerosepatienter er højere end nogensinde

Sclerose i stigning

I 2005 levede 9377 personer med sclerose her i landet, og det er væsentlig flere end for tres år siden, hvor der var 2388 registrerede sclerosepatienter. Det viser en ny undersøgelse. Sclerose er en sygdom i centralnervesystemet, der oftest rammer unge voksne. Mange sclerosepatienter bliver svært fysisk og psykisk påvirket af sygdommen.

Undersøgelsen er baseret på det Danske Scleroseregister, som har registreret forekomsten af sclerose i den danske befolkning siden 1950. I 1950 havde 56,2 ud af 100.000 personer i Danmark diagnosen sclerose. I 2005 var dette tal 173,3 ud af 100.000. Man opgør antallet af patienter i forhold til befolkningens størrelse for at kunne vurdere om et øget antal sygdomstilfælde skyldes, at befolkningstallet øges. For scleroses vedkommende er der altså tale om en reel stigning fra 1950 til 2005. Det gør Danmark til et af de lande i verden med højest forekomst af sclerose. Forekomsten af sclerose er også høj i bl.a. Sverige, Canada, Skotland og Australien, mens den er lav i Asien, Afrika og Sydamerika.

Den øgede forekomst af sclerose skyldes til dels, at der er flere som får sygdommen, men også at patienterne lever længere med sygdommen. I 1950 var det således kun 9 % af alle sclerosepatienter, der var over 60 år, mens tallet i 2005 var 26 %.

Undersøgelsen viser også, at kvinder i langt højere grad end mænd rammes af sygdommen. I 1950 var der 1,3 kvinder for hver mand med sygdommen. I 2005 var dette forhold steget til 2,0. Denne tendens ses også andre steder i verden.

Scleroseforekomst 1950-2005

Årsagerne til sygdommen er ukendt. Der er en genetisk komponent, idet f.eks. søskende til sclerosepatienter har en større risiko for at få sygdommen end resten af befolkningen. Genetiske årsager er imidlertid ikke en sandsynlig forklaring på den kraftige stigning i forekomsten, som man har set i Danmark, da vores gener ikke har nået at ændre sig væsentligt siden 1950’erne. Virusinfektioner, D-vitamin indholdet i blodet og (for kvinder) højere alder ved første fødsel er nogle af de faktorer, som muligvis kan have en betydning for, om man rammes af sygdommen.

Det Danske Scleroseregister er verdenskendt for sin høje kvalitet. Oplysninger om så godt som alle danske sclerosepatienter formodes at være inkluderet i registret. Da det kan være svært at stille diagnosen sclerose bliver alle patientoplysninger nøje gennemgået, før oplysningerne registreres. På den måde sikres det, at der kan laves opgørelser baseret på oplysninger om personer, der har en sikker diagnose. Kombineret med den unikke danske mulighed for at koble oplysninger fra registret til andre registre giver det basis for mange interessante forskningsprojekter. I den nærmeste fremtid er det således planen bl.a. at undersøge om der er en sammenhæng mellem sclerose og overvægt tidligt i livet og om sclerosepatienter skulle have en lavere risiko for hudkræft og andre kræftformer.

Vil du læse mere?

Find artiklen her

Redaktionen afsluttet: 14.04.2010