Skip to main content
Uge 14, 2017

Elever foreslår kreative fag, temadage og fællesskaber på tværs for at få mere trivsel i skolen

Trivsel: Folkeskoleelever efterlyser at lære andre ting end eksempelvis matematik og dansk – de vil gerne lære at stå frem foran klassen og sige noget

Temadage på tværs af klasserne. Flere kreative fag og teater, hvor man lærer at stå frem foran klassen og sige noget.

Det er nogle af de forslag, som folkeskoleelever i 6., 7. og 8. klasse kommer med, når man spørger dem om, hvad der skal til for, at de har det godt og trives i skolen.

Det er Statens Institut for Folkesundhed, SDU, der i et nyt studie har spurgt elever i folkeskolen om deres trivsel.

Siden folkeskolereformen har skolerne været forpligtet til at arbejde med at fremme trivsel, og målet med studiet har derfor været at undersøge, hvad der skal til for, at eleverne trives.

”Vores fokus i studiet har især været rettet mod de store elever, fordi der på mange skoler er en tendens til, at trivselsindsatser i udskolingen nedprioriteres til fordel for det faglige og eksamen, modsat i de små klasser, hvor man i højere grad arbejder med trivsel som en del af det faglige arbejde,” fortæller Mette Marie Kristensen, forsker på Statens Institut for Folkesundhed.

Fællesskaber på tværs

Studiet viser, at eleverne især lægger vægt på fællesskaber på tværs af aldersgrupper, køn og klasser.

”For eksempel peger nogle af eleverne på, at det kan være godt at have venner i nogle af de andre klasser. Det giver flere muligheder for at dyrke andre fællesskaber og andre interesser, især hvis man ikke lige har nogen i sin klasse, som man har det godt med,” siger Mette Marie Kristensen.

Studiet er udført på folkeskoler i Region Midt, Region Sjælland og Region Hovedstaden blandt elever i udskolingen og blandt lærere, skolepædagoger og skoleledelse.

Selvtillid giver trivsel

Eleverne foreslår også flere temadage, som skal gå på tværs af klasserne, ligesom de efterlyser flere valgfag, igen på tværs af klasserne. Det er eksempelvis kreative værksteder, så eleverne får mulighed for at blive en del af et interessefællesskab, der rækker ud over klassen.

Samtidig efterspørger de nogle fag eller nogle aktiviteter, der kan støtte dem i at udvikle andre færdigheder end lige dem, der er på skoleskemaet.

”Eleverne vil gerne lære nogle nye ting og udvikle andre kompetencer end dem, som de traditionelle fag, såsom matematik og dansk giver dem. For eksempel vil de gerne spille teater, fordi de så lærer at stå frem og sige noget foran klassen. Det er noget, der kan give selvtillid og dermed også styrke trivslen. Det kan samtidig give de elever, der ikke er bogligt stærke, en følelse af at være god til noget,” siger Mette Marie Kristensen.

Eleverne er også blevet spurgt om, hvad trivsel er. De beskriver det ”som en blanding af at være aktiv fysisk og at være sammen med nogle andre mennesker”, og ”at man har humor og ikke er bange for at være sig selv i klassen”.

Lærere skal også trives

Lærere, pædagoger og skoleledelse er også blevet hørt. De lægger blandt andet vægt på, at også lærerne har det godt og trives på skolen, for eksempel siger en lærer: ”Jeg kan se, at der er nogle lærere, der ikke trives. Og det går ud over eleverne.”

Studiets konklusioner er at læse i rapporten ”Trivsel i folkeskolen. En behovsundersøgelse”, der udkommer i dag. Den er udarbejdet for Psykiatrifonden og skal understøtte fondens arbejde med at fremme trivsel i folkeskolen.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 05.04.2017