Skip to main content
Uge 14, 2013

Socialt udsatte dør af andre årsager end den øvrige befolkning

Socialt udsatte

Socialt udsatte har en markant højere dødelighed end den generelle danske befolkning, og dødsårsagerne er vidt forskellige sammenlignet med den øvrige befolkning. Det viser en undersøgelse gennemført af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet for Rådet for Socialt Udsatte. Undersøgelsen beskriver dødeligheden blandt hjemløse, stof- og alkoholmisbrugere, sindslidende og andre socialt udsatte.

Socialt udsatte dør ofte af infektionssygdomme eller lidelser relateret til misbrug. Eksempelvis er risikoen for at dø af stofmisbrug 48 gange højere blandt socialt udsatte personer sammenlignet med den generelle befolkning. I den generelle befolkning dør de fleste mennesker af kredsløbssygdomme og kræft, men for socialt udsatte er dødeligheden som følge af disse årsager relativt beskeden. Eksempelvis dør socialt udsatte i stort set lige så høj grad som alle andre af kræft. Undersøgelsen viser dermed, at socialt udsatte generelt dør i så ung en alder, at de ikke dør af de samme årsager som gennemsnitsdanskeren.

Dødsårsagsmønsteret 2007-2010. Overdødelighed blandt socialt udsatte i forhold til den generelle befolkning

Den markante overdødelighed sammenlignet med befolkningen generelt og det specielle dødelighedsmønster kan formentlig i overvejende grad tilskrives socialt udsattes levekår og det hårde liv som udsat, der i mange tilfælde er præget af hjemløshed, misbrug, stress, ensomhed og vold.

Undersøgelsen er baseret på oplysninger fra Dødsårsagsregisteret. I alt 1.041 socialt udsatte personer, der i 2007 deltog i en spørgeskemaundersøgelse foretaget på væresteder, herberger og andre sociale tilbud, indgår i undersøgelsen. Rapporten beskriver dødeligheden, middellevetiden og dødsårsager blandt socialt udsatte i forhold til den generelle befolkning og der beregnes, hvor mange gange større dødeligheden er blandt socialt udsatte

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 03.04.2013