Skip to main content
Uge 14, 2008

Piger i 9. klasse er mere stresset end drenge

Unge og stress

Der er en betydelig forskel mellem piger og drenge i forhold til stress. Dobbelt så mange piger end drenge i 9. klasse oplever et højt stressniveau (10 %) og 55 % af pigerne siger, de er medium stresset, mens det samme kun gælder for 37 % af drengene.

Helbredssymptomer blandt de stressede unge karakteriseres ved, at de oftere er syge, har højere indtag af medicin og sover mindre end syv timer om natten.

Tallene stammer fra notatet Stress blandt unge, som Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet har lavet for Sundhedsstyrelsen. 5000 elever i 9. klasse har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse om hverdagsliv og sundhed, herunder stress.

Forskellen på stressniveauet mellem unge kvinder og mænd viser sig at fortsætte i 16-24 års alderen. Folkesundhedsrapporten Danmark 2007 viser, at andelen af kvinder i denne aldersgruppe som føler sig stresset, er næsten dobbelt så stor som andelen af mænd.

Stress i land og by

Elever i 9. klasse er omtrent lige stressede uanset, om de bor på landet eller i byen. Andelen af elever som har et højt stress niveau er 7 % i mindre byer og 9 % i store byer, mens det er 6-7 % i landsbyer og på landet.

Når det gælder et mellemniveau af stress, svarer 44-45 % af eleverne på landet, at de er medium stresset, mens det er 46-47 % i byerne.

Oplevet stress i 9. klasse (2007) opdelt på land/ by

Udover stressniveau bliver de unge også spurgt om stressende begivenheder i livet, og her er slet ingen forskel mellem land og by. Både i landsby og stor by siger 64 % i 9. klasse, at de har været udsat for en eller flere stressende livsbegivenheder.

Det formodes, at årsagerne til at unge oplever stress kan være relateret til både familien, skolearbejdet, vennerne og fritiden, og der er behov for opfølgende uddybende analyser af de stressede unge for at kunne identificere nogle af årsagerne.

Redaktionen afsluttet: 02.04.2008