Skip to main content
Uge 13, 2017

Unge af forældre med alkoholproblemer drikker mere risikofyldt

Meget tyder på, at børn og unge "arver" deres forældres alkoholvaner - selv i de tilfælde, hvor børnene ofte har været utrygge, fordi forældrene drak for meget

Unge fra hjem med alkoholproblemer starter tidligere med at drikke, ligesom de drikker større mængder alkohol om ugen og større mængder ved samme lejlighed, sammenlignet med unge, hvor forældrene ikke har et alkoholproblem.

Det viser et nyt studie fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Tesen bag studiet var ellers, at billedet ville være mere nuanceret, og at der ville være to grupper af unge. En gruppe, hvor de unge ville have et risikofyldt drikkemønster ligesom forældrene, og en anden gruppe, hvor de unge slet ikke drak, netop for at undgå de negative konsekvenser, som de havde set hos forældrene.

"Men det var ikke det, vi fandt. Tværtimod fandt vi, at unge af forældre med alkoholproblemer i højere grad starter tidligere og drikker mere. Selv unge, som ofte har følt sig utrygge eller er blevet råbt ad og skældt ud, fordi deres mor eller far har været fuld, har et mere risikofyldt drikkemønster," fortæller Veronica Pisinger, videnskabelig assistent på Statens Institut for Folkesundhed.

Bygger på svar fra 69.000 unge

Studiet er netop publiceret i det internationale tidsskrift Preventive Medicine. Det bygger på data fra en landsdækkende undersøgelse, hvor over 69.000 unge fra gymnasier og erhvervsuddannelser har svaret på spørgsmål om sundhed, helbred og trivsel, herunder alkoholproblemer i familien.

I undersøgelsen svarede otte procent af pigerne og cirka seks procent af drengene, at de var vokset op i hjem med alkoholproblemer.
Det var op til de unge selv at definere, hvorvidt forældrene havde et alkoholproblem eller ej.

De piger og drenge, der ofte oplevede at blive skældt ud og råbt ad på grund af forældrenes druk, drak i gennemsnit henholdsvis 12,5 og cirka 19 genstande om ugen. Til sammenligning drak de piger og drenge, der ikke havde forældre med alkoholproblemer, 10 og cirka 14 genstande om ugen.

"Resultaterne understreger, at unge med forældre med alkoholproblemer er en særlig risikogruppe for selv at udvikle alkoholproblemer. Der er for eksempel også flere i denne gruppe, der har prøvet at være fulde, inden de fylder 14 år, i forhold til pige og drenge med forældre uden alkoholproblemer," siger Veronica Pisinger.

Vil du læse mere?

Find artiklen her

Redaktionen afsluttet: 29.03.2017